Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile, au favorizat, apariția și dezvoltarea viespilor cu ferăstrău (Hoplocampa minuta și Hoplocampa flava.), viespea sâmburilor de prun (Eurythoma schreineri), insecte defoliatoare, afide și a bolilor de natură micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsura bacteriana (Pseudomonas spp.) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru combaterea dăunătorilor la specia prun recomandăm efectuarea a două tratamente.
Primul tratament chimic va începe la soiurile cu înflorire timpurie, când 15% din flori și – au scuturat petalele și se continuă la soiurile cu înflorire târzie.
La efectuarea tratamentului recomandăm folosirea de insecticide care să protejeze albinele și restul entomofaunei utile: FASTAC 10 EC – 0,02% sau KARATE ZEON – 0,015%.
Având în vedere faptul că până la completa maturare larva viespilor cu ferăstrău migrează în două – trei fructe, precum și pericolul pe care îl prezintă un alt dăunător al prunului-viespea sâmburilor este indicat să se revină cu un al 2-lea tratament la 6-8 zile de la primul tratament folosind CALYPSO 480 SC – 0,02%.
Pentru prevenirea și combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană (monilioze, ciuruiri, arsură bacteriană comună) recomandăm ca în soluția de stropit să se adauge una din combinațiile de fungicide: SIGNUM-0,05% + DITHANE M 45-0,2%; TOPSIN M 70 – 0,07% + DITHANE M 45-0,2% ; FOLICUR SOLO 250 EW-0,075 – 0,1% sau ORIUS 25 EW – 0,075 – 0,1% + CAPTAN 50 WP – 0,25% sau MERPAN 50 WP – 0,25%;
4. CHORUS 75 WG-0,02 + CAPTAN 50 WP – 0,25%.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
La speciile de cireș și vișin, se vor aplică două tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.
Primul tratament se efectuează când 15% din flori și – au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse: SIGNUM-0,05% + CALYPSO 480 SC-0,02%; CHORUS 75 WG-0,02 + KARATE ZEON-0,015%; TOPSIN 70 WDG 0,07% + FASTER 10 CE – 0,025%; SWITCH 62,5 WG-1,0 kg/hă + DECIS MEGA 50 EW- 0,015%; TOPAS 100 EC-0,05% + FÂSTÂC 10 EC-0,02%;
La speciile de piersic și cais se vor aplica două tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.
Primul tratament se efectuează când 15% din flori și-au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repetă la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse: SCORE 250 EC 0,02% + CALYPSO 480 SC-0,02%; SYLLIT 400 SC-0,2% + DITHANE M 45-0,2% + FASTAC 10 EC-0,02%; TOPSIN 70 WDG-0,07% + KARATE ZEON 0,015% ; BRAVO 500SC – 0,15% + FASTER 10 CE – 0,025% .
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în bază de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la a http ://www.madr.ro, la sectiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Şef birou
ing. Traian Groza

Leave a Comment