Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Ca urmare a condițiilor climatice din ultima perioadă, recomandăm să se efectueze tratamente la speciile sâmburoase (cais, piersic, cireș, vișin, prun), pentru prevenirea infecțiilor produse de bolile de natură micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsură bacteriană (Pseudomonas spp.), folosind unul din următoarele produse de protecția plantelor: Cuproxat Flowable- 0,35%; Funguran OH 50 WP-0,3%; Champion 50 WP – 0,3%; Bouillie Bordelaise WDG – 0,5%; Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5%.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este la piersic și cais la începutul dezmuguririi mugurilor florali; la fază de buton roz până la înfoierea corolei; la prun, cireș, vișin în faza de buton alb – deschiderea primelor flori
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresă: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresă web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator-quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Șef birou OF Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment