Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantațiile de viţa de vie.
Pentru prevenirea și combaterea agenților patogeni: mană (Plasmopara viticola), făinarea (Uncinula necator), putregaiul cenușiu (Botryotinia fuckeliana) și putregaiul negru ( Black-rot), se recomanda să se efectueze un tratament folosind una din următoarele rețete :
1. Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha;
2. Verita – 2,0 – 2,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
3. Manoxin M 60 PU – 4,0 kg/hă + Rovral 500 SC – 1,0 l/ha;
4. Melody Compact 49 WG – 1,5 kg/hă + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
5. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
6. Equation PRO – 0,4 kg/hă + Switch 62,5 WG – 0,6 kg/ha;
7. Universalis 593 SC – 2,0 l/ha + Rovral 500 SC – 1,0 l/ha.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 4 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Vertimec 1,8% EC – 0,8-1,0 l/ha;
3. Ortus 5 SC – 0,5 l/ha;
4. Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 26.06.2017 – 29.06.2017

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în bază de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresă:http: //www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresă web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator-quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe etichetă produselor de protecția plantelor.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatură aerului depășește 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4 m/s și insolația este puternică.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MĂĂ, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Natională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Alte articole

Leave a Comment