Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor: rapăn (Venturia inaequalis), făinare (Podosphaera leucotricha), monilioză (Monilinia spp.), focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) şi a dăunătorilor: viespea merelor (Hoplocampa testudinea), molia pieliţei fructelor (Adoxophyes reticulana), omizi defoliatoare, afide care pot cauza pierderi importante în livezile de măr şi păr.
Viespea merelor – acest dăunător în anii favorabili de înmulţire poate să producă pierderi de 20 – 60% la majoritatea soiurilor de măr.
Molia pieliţei fructelor – acest dăunător este polifag, atacă un mare număr de specii de plante din flora spontană şi cultivată, dar preferă pomii fructiferi. Are două generaţii pe an. Iernează în stadiul de larvă, iar primăvară începe migrarea din locurile de iernare, pătrund în muguri cu care se hrănesc, trec pe frunze şi inflorescenţe apoi mai târziu atacă fructele, depreciind calitativ şi cantitativ recolta.
Pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor specifice se va efectua un tratament utilizând la alegere una din reţete:
1. KARATE ZEON – 0,015% + CHORUS 75 WG – 0,02%;
2. CALYPSO 480 SC – 0,02% + SCORE 250 EC – 0,02%;
3. DECIS MEGA 50 EW – 0,015 % + ORIUS 25 EW – 0,05%
4. NURELLE D 50/500 EC – 0,1% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când 10 – 15 % din flori au început să – şi scuture petalele şi se va încheia în 4-5 zile.
Temperaturile atmosferice asociate cu ploi şi vânt în perioada înfloritului, sunt favorabile apariţiei şi dezvoltării focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) la speciile măr, păr şi gutui.
Pentru prevenirea şi protejarea de infecţie a buchetelor florale se va aplica un tratament cu: ALIETTE 80 WG – 0,3%.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când 10 – 15 % din flori au început să – şi scuture petalele şi se va încheia în 4-5 zile.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment