Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea ciupercilor din fam. Peronosporaceae, care induc boli la plante cunoscute sub numele de ,,mane”, precum şi pentru apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor, care pot produce pierderi considerabile de recoltă sau chiar să compromită culturile de legume: cartof, tomate, vinete, ardei, ceapă, usturoi şi castraveţi. Perioadele ploioase urmate de temperaturi mari şi umiditate atmosferică mare sunt foarte favorabile atacului.
Pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor produse de agenţii patogeni: mana solanaceelor (Phytophthora infestans), mana cucurbitaceelor (Peronosporă cubensis), mana ardeiului (Phytophthora capsici ), mana cepei (Perenospora destructor) şi pătarea brună a frunzelor (Alternaria porri), la culturile de cartof, tomate, vinete, ardei, ceapă, usturoi şi castraveţi se recomandă că în această perioadă, să se efectueze un tratament chimic folosind unul din următoarele fungicide cu acţiune de contact, preventivă:
– Vondozeb – 2 -2,5 kg/ha sau
– Polyram DF – 1,8 kg/ha sau
– Antracol 70 WP – 1,5 – 2,5 kg/ha sau
– Bravo 500 SC – 2,0 l/ha, sau unul din fungicide cu acţiune sistemică, preventivă;
– Curzata Manox – 2,5 kg/ha sau
– Ortiva 250 SC – 0,075% ( 0,75 l/ha ) sau
– Melody Compact 49 WG – 2 kg/ha sau
– Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha. sau
– Aliette 80 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) sau
– Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha sau unul din fungicide cu acţiune sistemică preventivă şi curativă în cazul în care boală se manifestă pe plante (la început pete mici, gălbui, cu un contur difuz şi mai numeroase la marginea foliolelor, care se măresc treptat, devin brune, iar în dreptul petelor pe partea inferioară a frunzelor se observă un puf foarte fin albicios):
– Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha sau
– Consento 450 SC – 2,0 l/ha sau
– Pergado MZ – 2,0 – 2,5 kg/ha în funcţie de presiunea de infecţie sau
– Verita 2,5 kg/ha.
Pe parcelele unde plantele de ardei, tomate, vinete, castraveţi prezintă simptome de ,,ofilire“ în soluţia de stropit se adaugă produsul Topsin 70 WDG – 0,05 – 0,1 % sau Topsin M 70 – 0,05 – 0,1% ( 0,5 l/plantă ). Tratamentul este obligatoriu la culturile din spaţii protejate (unde ciupercile de tip Fusarium, Verticillium sunt mai frecvente).
Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile, în funcţie de condiţiile climatice şi de tipul de acţiune al produsului (contact sau sistemic), folosind un produs cu substanţă activă diferită faţă de cel de la tratamentul anterior. Cele mai bune rezultate se obţin prin aplicarea tratamentelor preventiv şi nu curativ.
Condiţiile climatice au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea tripsilor, afidelor şi acarienilor la cultură de tomate, vinete, ardei şi castraveţi. La semnalarea atacului, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 8-10 zile, folosind una din variantele de reţete:
1. Vertimec 1,8 EC – 0,1% + Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Ortus 5 SC – 0,1% ( 1l p.c./ha ) + Mospilan 20 SP – 0,025%;
3. Milbeknock EC – 0,075% + Laser 240 SC – 0,05% .
Pe parcelele unde se constată prezenţa adulţilor sau larvelor Gândacului din Colorado (5 – 10 larve /plantă sau un gândac la 4 – 5 tufe), tratamentul se complexează cu unul din insecticide:
1. Actara 25 WG – 60 – 80 gr/ha;
2. Calypso 480 SC – 0,08 l/ha;
3. Lider 200 SL – 0,3 l/ha;
4. Proteus OD 110 – 0,4 l/ha;
5. Coragen – 62,5 ml/ha.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun ( Ord. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013).

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment