Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea afidelor, păduchilor lânoşi, moliilor, puricilor, acarienilor în plantaţiile de măr şi par . În urmă întepăturilor, lăstarii nu se mai dezvoltă normal, se răsucesc, frunzele se deformează, rămân mici, cu aspect clorotic. Pe parcelele unde PED –ul (pragul economic de dăunare ) este de 10 – 15% lăstari anuali atacaţi, recomandăm ca în această perioadă să se efectueze un tratament, folosind unul din insecticide:
1. Actara 25 WG – 0,015% ;
2. Nurelle D – 0,08%
Pentru prevenirea şi combaterea făinării şi a rapănului recomandăm că în soluţia de stropit să se adauge unul din produse :
1. Topsin AL 70 PU – 0,1% ;
2. Score 250 EC – 0,015% ( 0,225 l/ha);
3. Folicur Solo 250 EW – 0,750 kg/ha (0,05%) ;
4. Orius 25 EW – 0,05% ;
5. Systhane Forţe – 0,02%.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de dăunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid:
Vertimec 1,8% EC – 0,1 – 0,15% sau Milbeknock EC – 0,05% sau Nissorun 10 WP – 0,03%.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice: Champion 50 WP – 0,04% sau Funguran OH 50 WP – 0,04% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Flowbrix – 3,750 l/ha.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Istoan Aurel

Alte articole

Leave a Comment