Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: EURYGASTER SPP. (ploșnița cerealelor).
Ploşniţele adulte din genul Eurygaster au o formă ovală, mai mult sau mai puțîn lată, de culoare variată, de la galben – brună până la brună închis sau uneori neagră. Speciile acestui gen se deosebesc între ele prin formă capului și după marginea pronotului. E. integriceps are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt convexe, lungimea corpului este de 11-13 mm. E. maură are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt drepte, lungimea corpului de 9-10 mm. E. austriacă are capul ascuțit la vârf, iar marginile pronotului sunt concave, lungimea corpului fiind de 11-13 mm. Larvă este asemănătoare cu adultul, după ecloziune trece prin 5 vârste, având dimensiuni variabile de la 1,5 mm în prima vârstă, până la 8-10 mm la vârstă a 5-a. Adulții hibernanţi produc ştrangularea și uscarea frunzelor în treimea superioară, ingalbenirea și veștejirea spicului (când atacul s-a produs după ce spicul a ieșit di burduf).
Larvele și adulții din nouă generație produc zbarcirea boabelor (în cazul atacului în faza de coacere în lapte) și pete galbene pe boabe, în mijlocul cărora se află un punct negru (în cazul atacului într-un stadiu mai avansat de coacere).
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1 și T2) la culturile de cereale păioase (grâu, orz, secară,etc ) pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:
T1: P.E.D. 5-7 adulți/m², în funcție de densitatea culturilor
T2: P.E.D. peste 5 larve de vârstă a III/m², formarea și dezvoltarea spicului cu:
1. DECIS 25 WG – 30,0 gr/ha sau
2. MAVRIK 2 F – 0,2 l/ha sau
3. KAISO SORBIE 5 EG – 0,15 kg/ha sau
4. KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau
5. FASTER 10 CE – 150 ml/ha;
6. VANTEX 60 CS (NEXIDE 60 CS a două denumire comercială) – 50 – 80 ml/ha.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

2 Thoughts to “Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: EURYGASTER SPP. (ploșnița cerealelor). Ploşniţele adulte din genul Eurygaster au o formă ovală, mai mult sau mai puțîn lată, de culoare variată, de la galben – brună până la brună închis sau uneori neagră. Speciile acestui gen se deosebesc între ele prin formă capului și după marginea pronotului. E. integriceps are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt convexe, lungimea corpului este de 11-13 mm. E. maură are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt drepte, lungimea corpului de 9-10 mm. E.… Citeste mai mult […]

  2. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: EURYGASTER SPP. (ploșnița cerealelor). Ploşniţele adulte din genul Eurygaster au o formă ovală, mai mult sau mai puțîn lată, de culoare variată, de la galben – brună până la brună închis sau uneori neagră. Speciile acestui gen se deosebesc între ele prin formă capului și după marginea pronotului. E. integriceps are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt convexe, lungimea corpului este de 11-13 mm. E. maură are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt drepte,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment