OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor), STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor).
TAPHRINA DEFORMANS (băsicarea frunzelor de piersic) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, sub formă de miceliu, care trăiește pe scoarță ramurilor sau între solzii mugurilor. Frunzele, în special din treimea superioară a lastarilor, sunt deformate și basicate. Porțiunile atacate au la început o coloratie roșiatică, apoi se îngălbenesc, se brunifica și cad. Pe partea inferioară a acestor umflaturi se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golașe, sunt mai scurte și uneori curbate.
STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor) – ciupercă se transmite de la un an la altul prin miceliul din scoarță ramurilor bolnave și prin conidiile aflate în gomele de pe ramuri. Pe lăstari și ramuri de constată pete adâncite de culoare purpurie. Cu timpul zonele atacate se necrozează, scoarță crapă și apar scurgeri de clei. La atacuri intense lăstarii se usucă. Pe frunze atacul se manifestă sub formă unor pete circulare de 2-3 mm, la început violacee, iar mai târziu cafenii-roșcate, limitate de o margine roșcată. Cu timpul petele confluează se usucă și cad. Pe cais din momentul când fructele au 2 cm și până la maturitate, se formează pete mici, circulare, de 1-3 mm de culoare roșie-închis. Cu timpul țesutul din dreptul petelor se necrozează și capătă un aspect zgrunțuros.
Se recomandă efectuarea tratamentului cheie la speciile de piersic, nectarin și cais cu:
1. BADGE WG (COPRANTOL DUO – a două denumire comercială) – cais – 3,9 kg/ha; – piersic, nectarin – 3,5 kg/ha sau
2. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL – a două denumire comercială) – 0,35% sau
3. FLOWBRIX – 3,3 l/ha;
4. CUPROFIX ULTRA – 6 kg/ha;
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament: în cursul lunii noiembrie, după căderea frunzelor, în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniștit, fără vânt, când pomii sunt zvantati.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor ) ;
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor), STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor). TAPHRINA DEFORMANS (băsicarea frunzelor de piersic) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, sub formă de miceliu, care trăiește pe scoarță ramurilor sau între solzii mugurilor. Frunzele, în special din treimea superioară a lastarilor, sunt deformate și basicate. Porțiunile atacate au la început o coloratie roșiatică, apoi se îngălbenesc, se brunifica și cad. Pe partea inferioară a acestor umflaturi se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golașe, sunt mai scurte și uneori curbate.… Citeste mai mult […]

Leave a Comment