OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS, Gen. II (Păduchele din San Jose), Boli de depozit (GLOESPORIUM SPP, PENICILLIUM, ALTERNARIA, BOTRYTIS, MONILINIA ). QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS, Gen. II (păduchele din San-Jose) – în condițiile țării noastre prezintă frecvent 2 generații. Iernează în stadiul de larvă de vârstă a I-a, sub scut, pe scoarță pomilor. Primăvară, după o perioada de hrănire, larvele naparlesc și trec în larve secundare, diferențiindu-se în femele și masculi. Până se transformă în adulți, larvele suferă mai multe năpârliri. După apariția adulților are loc împerecherea, după 3-4 săptămâni de la împerechere, femelele încep depunerea larvelor, eșalonat de-a lungul unei perioade de 40-45 zile. La apariție larvele sunt foarte mobile, această mobilitate fiind de scurtă durata, de la câteva ore, până la maxim o zi. În această faza, larvele pot fi luate de vânt sau de păsări și transportate la distanțe mari, unde pot infesta și alte plantații. După fixare, larvele își introduc rostrul în țesuturi și încep să se hrănească cu seva plantelor, În urmă hrănirii, larvele încep să-și confecționeze un scut mătăsos, impregnat cu ceară, care le apară de îngheț, seceta, ploi și prădători.
Scutul este subțire și poros 3 săptămâni, (poate fi pătruns de insecticide) cât durează stadiul de larvă primară. După prima naparlire larvele trec în larve secundare, își pierd picioarele, iar scutul devine mai dens și impermeabil. După aproximativ 3 săptămâni de hrănire larvele secundare ajung la completă dezvoltare, naparlesc și se diferențiază în cele două sexe. Este o specie polifagă, atacă peste 200 de specii de arbori, arbuști, diferite specii silvice și ornamentale. Dintre speciile pomicole cele mai preferate sunt semintoasele, urmate de samburoase. Dintre speciile silvice și ornamentale atacă teiul, plopul, ulmul, salcia, paducelul, lemnul căinesc, trandafir, etc. A fost găsit și pe zmeur, capsun și fragi. Pe scoarță tulpinilor și a ramurilor, precum și pe frunze, se constată carapace circulare și ovale, de culoare brună-cenușie, cu un Ф de 1-2 mm. Pe tulpini, ramuri și fructe se găsesc puncte roșietice, în porțiunile în care s-au făcut înțepături de hrană de către păduchi. Pomii atacați au frunzele îngălbenite, dezvoltarea întârziată. Treptat aceștia se usucă, începând de la vârf spre baza. Pomii , maturi pot fi distruși în 7-8 ani, iar cei tineri, din pepiniere, plantații noi, pot pieri în 2-3 ani.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitareT1,T2 la speciile de pomi fructiferi și arbuști pe parcelele unde au apărut larvele mobile și pentru bolile de depozit la speciile măr, par, gutui cu:
1. MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha + BELLIS – 0,8 kg/ha sau
2. MOSPILAN 20 SG – 0,375 – 0,450 kg/ha + BELLIS – 0,8 kg/ha sau
3. JUVINAL 10 EC – 0,05% + BLOSSOM PROTECT – 1,5 kg/ha sau
4. DECIS 25 WG – 0,030 – 0,045 kg/ha + BELLIS – 0,8 kg/ha sau
5. DELTAGRI – 0,45 l/ha + BLOSSOM PROTECT – 1,5 kg/ha sau
6. POLECI – 0,05 – 0,075% + BELLIS – 0,8 kg/ha.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere:
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: Tr.1 în perioada 18.08.2022 – 21.08.2022; Tr 2 se repetă la 7-12 zile după primul tratament cu un alt produs
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

Leave a Comment