OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), THRIPS TABACI (tripsul comun), HYLEMIA ANTIQUA Gen. II (musca cepei).
PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), boală se transmite de la un an la altul, prin oosporii din resturile vegetale și prin miceliul de rezistență din bulbii afectați. Infecțiile primare sunt asigurate de germinarea oosporilor și de miceliul de rezistență care dau naștere la sporangii ce vor determina infecțiile secundare. Boală este favorizată de nopțile umede, reci și de zile moderat de calde. Rouă, atmosfera saturată de apă, favorizează foarte mult atacul. Pe frunze apar pete gălbui de formă și mărime variabilă, care încep de la vârf și progresează spre baza. La suprafață petelor se formează un puf cenușiu constituit din fructificatiile ciupercii. Frunzele se înmoaie, par a fi opărite și cad. Pe tijele florale apar pete decolorate, alungite. Țesuturile se distrug și tijă se frânge. Inflorescențele rămân mici și formează semințe sistave. Pe țesuturile distruse de mâna, se instalează ciuperci saprofite din genurile Alternaria și Macrosporium și că urmare, petele devin negricioase.
THRIPS TABACI (tripsul comun) este un dăunător care atacă frecvent cultură de ceapă, dar și cultură de castraveți, tomate, vinete, ardei, cartofi, tutun, plante ornamentale. Adulții și larvele sug seva din țesuturi. Că urmare se formează pete galbene-cenușii, mai frecvent de-a lungul nervurilor frunzelor.
HYLEMIA ANTIQUA (muscă cepei) Gen ÎI, atacă culturile de ceapă, usturoi și praz. Are două generații pe an. Iernează în stadiul de pupă în sol la 10-20 cm adâncime. Adulții apar la sfârșitul lunii aprilieinceputul lunii mai, care după o perioada de hrănire de 7-12 zile cu nectarul florilor încep copulatia și ponta. Incubația durează 4-7 zile, fiind influențată de condițiile de mediu, După eclozare larvele pătrund în țesuturile plantelor, frecvent pe la baza frunzelor, precum și în bulbi.
Spre sfârșitul lunii mai larvele părăsesc plantele pe care se hrănesc, se retrag în sol unde se transformă în pupe, noii adulți apar în prima jumătate a lunii iunie și vor formă generația a 2-a. În urmă atacului produs de larve, frunzele se îngălbenesc, se veștejesc și se usucă.
Bulbii sunt moi și prezintă galerii.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de ceapă și usturoi cu:
1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha + BENEVIA – 0,75 l/ha sau
2. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + MOVENTO 100 SC – 0,75 l/ha sau
3. FOLPAN 80 WDG – 0,15 % + MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha sau
4. CAPTAN 80 WDG – 1,5 kg/ha (0,15 %) + FASTER 10 CE – 0,03 %.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Pentru aderența se va adaugă obligatoriu un adjuvant.
Măsuri alternative de combatere: rotația culturilor, strângerea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare, arături adânci de toamna.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 20.06 – 24.06.2022
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), THRIPS TABACI (tripsul comun), HYLEMIA ANTIQUA Gen. II (musca cepei). PERONOSPORA DESTRUCTOR (mană), boală se transmite de la un an la altul, prin oosporii din resturile vegetale și prin miceliul de rezistență din bulbii afectați. Infecțiile primare sunt asigurate de germinarea oosporilor și de miceliul de rezistență care dau naștere la sporangii ce vor determina infecțiile secundare. Boală este favorizată de nopțile umede, reci și de zile moderat de calde. Rouă, atmosfera saturată de apă, favorizează foarte mult atacul. Pe frunze… Citeste mai mult […]

Leave a Comment