OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS (mana castraveților), PSEUDOMONAS LACHRYMANS (patarea unghiulară a castraveților), COLLETOTRICHUM LAGENARIUM (antracnoză castraveților) și dăunători: CEROSIPHA GOSSYPII (păduchele castraveților), THRIPS TABACI (tripsul tutunului), TETRANYCUS URTICAE (păianjenul roșu). PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS (mană castraveților) – ciupercă se transmite de la un an la altul, prin oospori, care primăvară germinează și dau naștere la zoospori. În timpul vegetației, ciupercă se răspândește prin sporangi, care sunt vehiculati de curenții de aer. Temperatura optimă pentru germinarea sporangilor este de 20ºC. Zoosporii rezultați din germinarea sporangilor produc infecții la temperaturi optime de 15-20ºC. Plantele de castraveți, dovlecei și pepeni pot fi atacate în toate fazele de dezvoltare. Boală se manifestă pe frunze sub formă unor pete clorotice, cu un contur de culoare verde-închis. Cu timpul, petele devin brune, de formă neregulată și delimitate de nervurile secundare. Pe partea inferioară a frunzelor, în dreptul petelor se formează un puf cenușiu violaceu, format din fructificatiile ciupercii, PSEUDOMONAS LACHRYMANS (pătarea unghiulară a castraveților) – bacteria atacă culturile de castraveți, dovlecei și pepeni galbeni. Pe cotiledoane, apar pete mici, cafenii umede, neregulate sau circulare. Cotiledoanele rămân mici și se brunifica. Pe frunze se constată pete de culoare verde-închis, conturate cu un inel clorotic, colțuroase, umede, de 3-5 mm și mărginite de nervuri În dreptul acestor pete, pe față inferioară, se observă dimineață un exudat mucilaginos. În cursul zilei, acesta se usucă și formează o crusta subțire. La câteva zile după apariția petelor, acestea se brunifica. Țesuturile se usucă și cad, producând perforații și sfâșieri ale limbului. Pe fructe apar pete mici de 1-2 mm, circulare, adâncite și apoase.
Pe vreme umedă, la suprafață acestor pete se formează un exudat albicios. Cu timpul petele se usucă și crapă. La un atac intens fructele se deformează.
COLLETOTRICHUM LAGENARIUM (antracnoză castraveților) – ciupercă se transmite de la un an la altul, prin miceliu și conidiile din resturile vegetale. Ciupercă se poate transmite și prin sămânța.
În timpul vegetației se răspândește prin conidiile vehiculate de vânt, apă de ploaie sau din irigații, insecte etc. Atacă castraveții și pepenii și cu intensitate mai mică apare și la dovlecei. Pe tulpinita și pe cotiledoana, apar pete brune, adâncite. Pe frunze, se constată, pete de culoare verde-deschis, care confluează și se brunifica cu timpul. Pe fructe, apar pete brune circulare sau ovale, de 1-2 cm, cufundate în epicarp. La suprafață acestor pete, apar fructificatiile ciupercii dispuse concentric.
La un atac intens, petele confluează și ocupă porțiuni mari din fruct. Țesuturile atacate se înmoaie și putrezesc.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1,T2 la culturile de cucurbitacee (castraveți, pepeni verzi, pepeni galbeni, dovlecel) cu:
1. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
2. VITRA ( CUPRIDIN a două denumire comercială) – 1,5- 2 kg/ha.sau
3. MERPAN 80 WDG – 1,5 kg/ha sau
4. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau
5. ALIETTE 80 WG – 2,0 kg/ha sau
6. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha.
Pentru combaterea dăunătorilor, pe parcelele unde se semnalează peste 15% frunze atacate să se efectueze tratamente fitosanitare cu:
1. MOSPILAN 20 SG – 0,4 kg/ha + NISSORUN 10 WP – 0,4 kg/ha sau
2. SIVANTO PRIME 200 SL – 0,56 l/ha ( pentru plante cu înălțimea de 1 m ) + VERTIMEC
1,8 EC – 0,6 -0,8 l/ha sau
3. CLOSER – 0,08 – 0,16 l/ha + VERTIMEC 1,8 EC – 0,6 – 0,8 l/ha sau
4. REQUIEM PRIME – 0,65%
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: folosirea de sămânța sănătoasă, rotația culturii, distrugerea resturilor vegetale după recoltare.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: T1 în perioada: 14.06 – 17.06.2022; T2 se repetă la 8-10 zile cu un alt produs.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS (mana castraveților), PSEUDOMONAS LACHRYMANS (patarea unghiulară a castraveților), COLLETOTRICHUM LAGENARIUM (antracnoză castraveților) și dăunători: CEROSIPHA GOSSYPII (păduchele castraveților), THRIPS TABACI (tripsul tutunului), TETRANYCUS URTICAE (păianjenul roșu). PSEUDOPERONOSPORA CUBENSIS (mană castraveților) – ciupercă se transmite de la un an la altul, prin oospori, care primăvară germinează și dau naștere la zoospori. În timpul vegetației, ciupercă se răspândește prin sporangi, care sunt vehiculati de curenții de aer. Temperatura optimă pentru germinarea sporangilor este de 20ºC. Zoosporii rezultați din germinarea sporangilor produc infecții la temperaturi… Citeste mai mult […]

Leave a Comment