OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor), TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor) și dăunători: CYDIA MOLESTA (molia orientală a piersicului).
STIGMINA CARPOPTHILA (ciuruirea frunzelor) – ciupercă se transmite de la un an la altul prin miceliul din scoarță ramurilor bolnave și prin conidiile aflate în gomele de pe ramuri. Pe lăstari și ramuri de constată pete adâncite de culoare purpurie. Cu timpul zonele atacate se necrozeaza, scoarță crapă și apar scurgeri de clei. La atacuri intense lăstarii se usucă. Pe frunze atacul se manifestă sub formă unor pete circulare de 2-3 mm, la început violacee, iar mai târziu cafenii-roșcate, limitate de o margine roșcată. Cu timpul petele confluează se usucă și cad. Pe cais din momentul când fructele au 2 cm și până la maturitate, se formează pete mici, circulare, de 1-3 mm de culoare roșie-închis. Cu timpul țesutul din dreptul petelor se necrozeaza și capătă un aspect zgrunțuros.
TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor de piersic) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, sub formă de miceliu, care trăiește pe scoarță ramurilor sau între solzii mugurilor. Frunzele, în special din treimea superioară a lastarilor, sunt deformate și basicate. Porțiunile atacate au la început o coloratie roșiatică, apoi se îngălbenesc, se brunifica și cad. Pe partea inferioară a acestor umflaturi se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golașe, sunt mai scurte și uneori curbate.
CYDIA MOLESTA (molia orientală a piersicului) – daunatorul prezintă 4 generații anuale din care 3 se dezvoltă în plantațiile de piersic în special, iar larvele celei de-a IV – a generație atacă fructele soiurilor pomicole cu coacere târzie (preferă gutuiul). Larvele acestui dăunător atacă lăstari și fructe de piersic, cais, prun, gutui, iar cu o frcventa mai mică lăstari de cireș. În urmă atacului lăstarii (în partea superioară) prezintă galerii de de 5-18 cm lungime.
Ei se ofilesc, se curbează și se înnegresc. Frunzele se veștejesc și se usucă. Fructele prezintă galerii neregulate în jurul sâmburelui. La suprafață, în zona pedunculară sau caliciala, se constată orificii cu excremente și scurgeri gomoase
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de CAIS – PIERSIC cu:
1. SYLLIT 400 SC – 2,0 l/ha + CORAGEN – 175 ml/ha sau
2. SCORE 250 EC – 0,2 l/ha + DELEGATE – 0,3 kg/ha sau
3. MERPAN 80 WDG – 2,0 kg/ha + AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha.
În livezile unde G.A. (gradul de atac) al paduchelui verde este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea produsului:
TEPPEKI (AFINTO) – 0,012% – 0,014%. sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: Tăierea și distrugerea lastarilor atacați, adunarea și distrugerea fructelor căzute la sol;
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: T1 în perioada 24.05.2022 – 27.05.2022; T2 se repetă la 7-10 zile.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor), TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor) și dăunători: CYDIA MOLESTA (molia orientală a piersicului). STIGMINA CARPOPTHILA (ciuruirea frunzelor) – ciupercă se transmite de la un an la altul prin miceliul din scoarță ramurilor bolnave și prin conidiile aflate în gomele de pe ramuri. Pe lăstari și ramuri de constată pete adâncite de culoare purpurie. Cu timpul zonele atacate se necrozeaza, scoarță crapă și apar scurgeri de clei. La atacuri intense lăstarii se usucă. Pe frunze atacul se manifestă sub formă unor pete…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment