OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Dăunatorul are o singură generație pe an. Iernează în sol, în stadiul de adult. Dintre speciile cultivate pe care le atacă (porumb, floarea soarelui, sfeclă, sorgul, soia, lucerna, grâul, orzul,etc.) cele mai mari daune sunt înregistrate la porumb. Atacul adulților începe din faza de rasarire și durează până la formarea a 3-4 frunze. De la apariția plantelor până la formarea a două frunze, tinerele plante de porumb sunt roase complet. Mai târziu, gărgărițele atacă frunzele marginal, sub formă de trepte. În această faza plantele se refac destul de ușor, dar vegetația acestora este întârziată. Când plantele de porumb depășesc 4-5 frunze, adulții le părăsesc și migrează pe alte specii.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultură de porumb pe parcelele unde sau realizat următoarele condiții:
PED: 10 adulți/mp și 3% plante atacate cu:
1. DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha sau
2. LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha sau
3. KAISO SORBIE 5 EG – 0,25 kg/ha sau
4. KARATE ZEON – 0,15 l/ha sau
5. MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) – 0,100 kg/ha;
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: rotația culturii, întreținerea terenului curat de buruieni.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: de la rasarire până la formarea a 3-4 frunze
Pentru aderarea soluției pe plantă în soluția de stropit se va adaugă un adeziv
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor ) ; Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Responsabil Prognoza si Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Dăunatorul are o singură generație pe an. Iernează în sol, în stadiul de adult. Dintre speciile cultivate pe care le atacă (porumb, floarea soarelui, sfeclă, sorgul, soia, lucerna, grâul, orzul,etc.) cele mai mari daune sunt înregistrate la porumb. Atacul adulților începe din faza de rasarire și durează până la formarea a 3-4 frunze. De la apariția plantelor până la formarea a două frunze, tinerele plante de porumb sunt roase complet. Mai târziu, gărgărițele atacă frunzele marginal, sub formă de trepte. În această faza plantele se refac destul de ușor, dar… Citeste mai mult […]

Leave a Comment