OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Complex boli foliare – ERYSIPHE GRAMINIS f. sp. tritici și f. sp. hordei (făinarea), PUCCINIA spp (rugini), SEPTORIA TRITICI (septorioza), FUSARIUM spp (fuzarioza), PYRENOPHORA sp. (sfâşierea frunzelor) și buruieni.
ERYSIPHE GRAMINIS (făinarea) poate fi întâlnită la grâu,orz, secară, ovăz. Pe frunze, tulpini și mai rar pe spice se constată pete de culoare galbenă, la suprafață cărora se formeză o pâslă albacenusie, alcătuită din miceliu și organele de fructificatie ale ciupercii. Atacul apare pe frunzele de la baza și continuă pe cele superioare. Frunzele intens atacate se usucă. Timpul răcoros și umed toamna și primăvară, semănături dese, fertilizarea cu doze mari de azot sunt factori care favorizează atacul
PUCCINIA STRIIFORMIS (rugina galbenă a grâului) poate fi întâlnită la grâu, orz, secară și graminee de pajiști și semănate. Atacul se manifestă toamna, pe față superioară a frunzelor, sub formă unor pustule mici rotunde sau elipsoidale, de culoare galbenă, răspândite neuniform. Primăvară și vara, atacul se intensifica și cuprinde teci, tulpini, ariște, glume. Pe toate aceste organe, dar mai ales pe limb, se constată pustule galbene- portocalii, dispuse sub formă de dungi longitudinale. Că urmare a atacului, boabele rămân mici și sistave. Iernile blânde, primăverile răcoroase și umede, precum și fertilizarea unilaterală cu azot favorizează atacul.
SEPTORIA TRITICI (septorioza) poate fi întâlnită la grâu, orz, secară, ovăz. Pe frunze se constată pete brune și ovale, cu o lungime de 1-2 cm. Pe suprafață petelor, apar punctisoare negre. Boală poate fi întâlnită și pe tecile frunzelor, pe glume, rahis și ariște, Când verile sunt umede și răcoroase, atacul este puternic și frunzele se pot sfasaia. Atacul este mai intens în semănături cu densitate mică și în cele în care grâul a fost semănat fie prea la suprafață, fie la adâncime mai mare decât cea optimă.
FUSARIUM sp. (fuzarioza tulpinilor și arsura spicelor de grâu) poate fi întâlnită la grâu, orz, ovăz. În fenofază de înfrățire a plantei, se constată zone brunificate pe rădăcini sau pe colet. Plantele infratesc mai slab și au o creștere mai redusă. În fenofază de inspicare, spicele albesc și rămân mici. La suprafață lor se constată o pâslă miceliana, de culoare albă – roz. Semințele sunt zbârcite. Temperatura mai mare de 20ºC și umiditatea atmosferică ridicată în perioada cuprinsă inte înflorire și coacere favorizează atacul.
PYRENOPHORA GRAMINEUM (sfâşierea frunzelor de orz) poate fi întâlnită la orz, orzoaică. Pe frunze apar pete alungite, de culoare galbenă, care se întind paralel cu nervurile limbului Într-un stadiu mai avansat, petele devin brune și pe timp umed prezintă o pulbere fină brună-cenușie, Țesutul din dreptul petelor se rupe și frunzele apar sfasaiate. Plantele atacate au creștere redusă, înspica mai puțîn și produc boabe sistave. Semințe infectate, resturi de plante bolnave, semănatul toamna târziu și primăvară devreme favorizează atacul.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (Tr.1 și Tr.2) la culturile de cereale păioase cu:
1. VERBEN – 0,6 – 1 l/ha sau
2. AMISTAR ( MIRADOR 250 SC a două denumire comercială ) – 0,75 – 1,0 l/ha ) sau
3. AMBROSSIO 500 SC – 0,25 – 0,5 l/ha sau
4. AVIATOR XPRO 225 EC 0,8-1 l/ha sau
5. ZANTARA 216 EC – 1,0 -1,2 l/ha.
Tr. 1 se aplică la începutul alungirii paiului
Tr. 2 se aplică în intervalul cuprins între apariția frunzei stindard – până la înflorire
Pe parcelele pe care s-a realizat infestarea culturilor de cereale păioase cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene, se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu:
1. DICOPUR D (PRODATE REDOX) -1,0 l/ha (grâul să fie în stadiul înfrățire până la formarea primul internod, temperatura >15ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile la 2,4 D, aflate în faza de rozetă) sau
2. MUSTANG (VECTOR) – 0,4 – 0,6 l/ha (grâul, orzul,orzoaică, ovăzul să fie în stadiul înfrățire până la formarea celui de-al 2- lea intenod, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau
3. RIVAL TOP 20 SG – 20-30 gr/ha (cerealele păioase să fie în stadiul înfrățire, până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale, aflate în faza de rozetă ) sau
4. CERLIT SUPER – 0,54 l/ha (cerealele păioase să fie în stadiul înfrățire, până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau
5. TOMIGAN XL 102,5 SE – 0,8 – 1,5 l/ha (grâul și orzul să fie în stadiul de 2-3 frunze până la apariția frunzei stindard, temperatura >8ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau
6. SEKATOR PROGRESS OD – 0,100 – 0,150 l/ha (grâul,orzul, orzoaică să fie la începutul și sfârșitul înfrățirii până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene, aflate în faza de rozetă) sau
7. GRANSTAR SUPER 50 SG – 40 gr/ha (cerealele păioase să fie în stadiul înfrățire, până la apariția frunzei stindard, temperatura >5ºC, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau
8. TRIMMER 50 WG – 20 -30 gr/ha (cerealele păioase să fie în stadiul de 2 frunze până la apariția frunzei stindard, pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene aflate în faza de rozetă) sau
9. AXIAL 050 EC – 0,9 l/ha (se aplică postemergent la grâu, orz, orzoaică, secară, triticale până la apariția frunzei stindard, când temperatura pe timpul nopții nu scade sub 7-8ºC, pentru buruieni monocotiledonate anuale) sau
10. AXIAL ONE – 1,0 l/ha (grâul, orzul, orzoaică, secară, triticalele să fie în stadiul de prima frunză desfășurată până la apariția frunzei stindard, buruienile monocotiledonate anuale să fie în stadiul de înfrățire până la formarea primului internod, iar buruienile dicotiledonate să fie în stadiul de 2-4 frunze) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
– utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul optim de aplicare, modul de acțiune, cantitatea de apă/ha, lista buruienilor combătute, compatibilitatea cu alte produse;
– înainte de aplicarea produselor echipamentele de aplicare se verifică și se reglează;
– operatorul se asigura că supapele cu duze de oprire a picăturii funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
– umplerea și curățarea echipamentului de stropit trebuie să se efectueze pe o platforma amenajată special pentru reținerea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și cursuri de apă, iar apă rezultată de la spălare să fie colectată în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
– zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apă;
– în timpul aplicării erbicidelor dacă se observă scurgeri la echipamentul de stropit acesta se oprește și se reglează;
– capetele parcelei se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
– este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteză a vântului mai mare de 5 m/s pentru a evita fenomenul de drift care va determina apariția fenomenului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
– este interzisă aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii ( art. 16 alin. (2) și anexă nr. ÎI din Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);
– la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, mănuși, cizme de cauciuc);
– se vor aplică panouri de avertizare care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratată;

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Complex boli foliare – ERYSIPHE GRAMINIS f. sp. tritici și f. sp. hordei (făinarea), PUCCINIA spp (rugini), SEPTORIA TRITICI (septorioza), FUSARIUM spp (fuzarioza), PYRENOPHORA sp. (sfâşierea frunzelor) și buruieni. ERYSIPHE GRAMINIS (făinarea) poate fi întâlnită la grâu,orz, secară, ovăz. Pe frunze, tulpini și mai rar pe spice se constată pete de culoare galbenă, la suprafață cărora se formeză o pâslă albacenusie, alcătuită din miceliu și organele de fructificatie ale ciupercii. Atacul apare pe frunzele de la baza și continuă pe cele superioare. Frunzele intens… Citeste mai mult […]

Leave a Comment