OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: DEZINSECȚIA ȘI DEZINFECȚIA SOLULUI, UNELTELOR ȘI A SCHELETULUI RĂSADNIŢELOR.
Bolile și dăunătorii plantelor legumicole provoacă pagube considerabile culturilor legumicole din câmp și în special la cele din sere și solarii. Pentru prevenirea și diminuarea pagubelor produse de către agenții fitopatogeni și dăunători culturilor legumicole se recomandă aplicarea metodelor integrate de combatere bazate pe măsuri preventive și curative. Măsurile preventive: rotația culturilor, scoaterea și distrugerea resturilor vegetale, agrotehnică superioară, fertilizarea echilibrată, folosirea de semințe și material săditor sănătos, dirijarea condițiilor de mediu în spațiile protejate contribue la prevenirea atacurilor.
Măsurile curative (chimice):
Se recomandă dezinfecția scheletului și a uneltelor prin îmbăiere cu un produs pe baza de captan: MERPAN 80 WDG – 0,3%. Pentru dezinfecția și dezinsecția solului se recomandă să se folosească unul din produse:
1. NEMASOL 510 – 700 l/ha pentru tomate și castraveți și 700 – 1200 l/ha pentru ardei și vinete. Produsul se aplică la sol odată cu irigarea prin picurare cu 21 de zile înainte de plantarea rasadurilor. Temperatura în sol trebuie să fie de minim 15ºC în momentul aplicării tratamentului.
2. RAISAN 51 – 700 l/ha. Produsul se aplică înainte de semănat sau plantat pentru combaterea agenților patogeni Fusarium spp. (fuzarioză), Phytophthora spp (mană), Verticillium spp. (ofilirea vasculară); nematozilor (Meloydogine) și pentru combaterea buruienilor anuale și perene.
Produsul se aplică pe suprafața solului cu ajutorul sistemului de irigare/fertirigare, când în sol se înregistrează între 10 – 25ºC. După aplicare solul se irigă ușor pentru izolarea substanței în sol apoi se acoperă cu o folie de plastic timp de 15-21 zile. După eliminarea foliei, solul trebuie lucrat pentru a ajută la eliminarea gazelor care au mai rămas în sol. Nouă cultură se poate plantă după 5-6 zile de la aerisire.
3. BASAMID GRANULE – 500 kg/ha pentru tomate. Produsul se administreza pe sol cu încorporare înainte de plantare pentru combaterea agenților patogeni Phytophthora parasitica (mană de sol), Fusarium spp. (fuzarioză), Verticillium dahliae (ofilirea vasculară); Meloydogine spp (nematozilor)
BASAMID GRANULE – 250 kg/ha pentru legume înființate prin răsad pentru combaterea coropisnitei. Între tratament și semănat sau plantat se asigură un timp de pauză de 10-30 zile în funcție de temperatura solului. Cu cât este mai scăzută (minim 6ºC) cu atât timpul de așteptare este mai lung (peste 30 zile) .
ATENȚIE
Pentru siguranța recomandăm să se facă testul Creson pentru verificarea ventilării corespunzătoare a solului. Testul Creson se face cu semințe de salată puse la germinat în monstre de sol tratat.
Pentru prevenirea reinfestării recomandăm legumicultorilor să nu folosească în spațiul dezinfectat unelte și utilaje care au fost folosite în spații nedezinfectate.
4. VELUM PRIME 400 SC – 625 ml/ha pentru tomate, vinete, ardei, castraveți, dovlecei, pepeni galbeni, pepeni verzi. Produsul se aplică cu 1-3 zile înainte de plantarea răsadurilor pentru combaterea nematozilor (Meloydogine) și făinării (Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea și Erysiphe sp.). Produsul se aplică prin sistemul de irigare (prin picurare) după ce solul a fost udat în prealabil cu o cantitate minimă de 1-2 l apă/m²; sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,                                        Intocmit,
Stana Marius                                                                                  Hosu Aurelia

Leave a Comment