Munca la negru, greu de combătut în Sălaj

Munca la negru continuă în judeţul Sălaj. Numai în cursul lunii ianuarie, în cadrul controlelelor specifice, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj au depistat şapte persoane care munceau fără acte. După cum au explicat reprezentanţii instituţiei precizate, controalele s-au desfăşurat în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă au fost controlați 58 de agenți economici, din care şase au fost sancționați şi s-au aplicat amenzi în cuantum total de 153.000 de lei, dar și opt avertismente. În urma controalelor, au fost identificate şapte persoane care prestau muncă nedeclarată, din care cinci nu  aveau întocmit contract  individual de muncă în formă scrisă, iar două prestau activitate în perioada în care aveau contractul de muncă suspendat, angajatorii fiind sancționați contravențional.Inspectorii de muncă au mai aplicat amenzi angajatorilor care nu au respectat obligaţia de a ţine evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat. Au fost aplicate şi avertismente pentru: nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale privind  repausul săptămânal; nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă organizat, dar şi pentru nerespectarea obligației privind informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii. De asemenea, în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă inspectorii ITM Sălaj au verificat 42 de agenți economici şi au aplicat 26 de avertismente pentru: lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătații  în muncă; lipsa revizuirii evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale și a planului de prevenire și protecție cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19; lipsa controlului medical periodic pentru toţi lucrătorii, neasigurarea echipamentului individual de protecție pentru activități în zone cu temperaturi scăzute; neasigurarea de protecție termică peste pardosea în zonele cu activitate statică; lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea transmiterii infecției cu Sars-Cov2 ; lipsa efectuării de măsurare a rezistenței de dispersie a prizelor de împământare; lipsa elaborării de instrucțiuni  proprii în domeniu pentru toate activitățile desfășurate ; depășirea termenului de verificare a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și de verificare tehnică ISCIR şi lipsa verificării cunoştinţelor pe bază de testare a lucrătorilor cu privire la instruirea introductiv generală. „Pentru toate deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere a acestora”, au precizat reprezentanţii ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ

 

 

Leave a Comment