OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvconsiderat cel mai păgubitor dăunător al livezilor pomicole și arbuștilor fructiferi. Dintre arbuști, cel mai puternic atacă coacăzul și agrişul, care constituie adevărate focare de înmulțire a dăunătorului.
Pomii atacați și netratați au frunzișul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roșii – visinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului și a pedunculului.
Pentru prevenire şi combatere PED – ul (Pragul Economic de Daunare) fiind de 3% pomi atacați se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse care au efect asupra Paduchelui din San-Jose – G1, paduchelui lânos, afidelor, rapanului și făînării în plantațiile de măr și par, patarii roșii, moniliozei, ciuruirilor, în plantațiile de prun, cais și piersic:
1. MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha + BELLIS – 0,8 kg/ha;
2. DELTAGRI – 0,45 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
3. JUVINAL – 0,05% + STROBY DF – 0,2 kg/ha;
4. PROXIMO – 0,05% + SCORE 250 EC – 0,02%;
5. POLECI – 0,05 – 0,075% + ORIUS 25 EW – 0,05 – 0,1%;
6. MOSPILAN 20 SG – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha) + MACCANI – 2,5 kg/ha + FOLPAN 80 WDG – 0,15 – 0,2%;
Tratamentul al doilea se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C și la 10 – 15 zile când este timp mai rece.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lastarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse;
BLOSSOM PROTECT – 2,25 kg/ha sau
SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha sau
LUNA CARE 71,6 WG – 3 kg/ha sau
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FLOWBRIX – 3,750 l/ha.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide :
1. NISSORUN 10 WP – 0,3 – 1,0 kg/ha;
2. ORTUS 5 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
3. VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75 – 1,125 l/ha;
4. MILBEKNOCK EC – 0,05 %.
Pentru combaterea bolilor de depozit la măr și par (Gleosporium spp., Penicillium spp., Botrytis spp., Alternaria spp.), recomandăm după colorarea fructelor, să se efectueze un tratament folosind:
BELLIS – 0,8 kg/ha sau
BLOSSOM PROTECT – 1,5 kg/ha, respectând timpul de pauză.
Volumul de soluție la ha este de 1500 l pentru specia măr și 1000 l/ha la restul speciilor.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 12.08.2021 – 15.08.2021
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment