OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor: rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor și perelor, acarieni. Majoritatea pagubelor sunt determinate de larvele generației a două a Viermelui merelor (arpocapsa pomonella), care în anii favorabili ajung să atace 80 – 90% din fructe. Aceste fructe se coc înainte de vreme, neputându-se hrăni cad, o parte putrezesc, o parte, atacate mai târziu, rămân în pom , dar au o valoare comercială scăzută. Fructele mature atacate nu se pot păstra, pentru că prin galerii pătrund diferite microorganisme ce determina putrezirea.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha;
2. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + MACCANI – 2,5 kg/ha;
3. DELTAGRI – 0,375 – 0,4 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
4. CORAGEN – 150 ml/ha (măr) – 160 – 175 ml/ha (păr) + STROBY DF – 0,2 kg/ha;
5. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha;
6. LASER 240 SC – 0,9 l/ha + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha;
7. DELEGATE – 0,3 kg/ha + CHORUS 50 – 0,75 kg/ha.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 23.07-27.07.2021
Al doilea tratament se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioadă sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind o altă combinație de produse.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de dăunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,125 l/ha sau
MILBEKNOCK EC – 0,05% sau
NISSORUN 10 WP – 1,0 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,1 %.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FlOWBRIX – 3,750 l/ha.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment