OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor la culturile de ceapă și usturoi.
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agentul patogen Perenospora destructor (mană) și pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni Botrytis și Sclerotinia (putregaiul cenușiu și putregaiul alb), se recomandă că în imediata perioadă, să se aplice un tratament folosind unul din produse sau combinații de produse:
1. POLYRAM DF – 0, 2 %;
2. DITHANE M – 45 – 0,2%;
3. CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
4. AMISTAR – 0,75 – 1,0 l/ha;
5. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
6. ALIETTE 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 0,1% (0,8 -1,0 kg/ha);
7. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha);
8. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau alte produse omologate cu efect similar.
În funcție de remanenta produselor și de evoluția factorilor climatici, tratamentul se repetă după 7 – 10 zile, prin alternanta produselor sistemice cu cele de contact sau în amestec. În cazul produselor de contact (Polyram, Dithane, Captan), se repetă după 7 zile și după 10 zile în cazul aplicării celor sistemice.
Pentru o bună aderenţă a produselor pe frunze este bine să se folosească obligatoriu un adeziv.
Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea agenților patogeni: Mană (Pseudoperonospora cubensis) , Alternarioza (Alternaria cucumerina), Pătarea unghiulară (Pseudomonas lachrymans), alte boli micotice, la culturile de castraveți cultivați în câmp sau spaţii protejate.
Pentru prevenirea și combaterea acestora, se recomandă aplicarea în imediata perioadă a unui tratament fitosanitar, folosind unul din produse sau amestecuri de produse:
1. ALIETTE 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 0,1% (0,8 – 1,0 kg/ha);
2 INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%;
3. AMISTAR – 0,75 – 1,0 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%;
4. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
5. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,75% (7,5 kg/ha);
6. CUPROFIX ULTRA – 1,8 kg/ha;
7. FLOWBRIX – 2,6 l/ha.
Tratamentul se aplică după recoltare și se repetă după 7 – 10 zile, în funcție de evoluția factorilor climatici și de remanenta produselor folosite.
La semnalarea atacului de tripsi, afide și acarieni, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 10 zile, folosind:
1. REQUIEM PRIME – 0,65 % maxim 10 l/ha sau;
2. ORTUS 5 SC – 0,1% (1l p.c./ha) + MOSPILAN 20 SP – 0,025% sau;
3. MILBEKNOCK EC – 0,075% + LASER 240 SC – 0,05% sau;
4. INVERT 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha + KARATE ZEON – 0,2 l/ha sau alte produse omologate cu efect similar.
La cultura de fasole câmp și spatii protejate, condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea afidelor și tripsului. Pe parcelele unde se semnalează prezenţa acestora, în această perioadă, se recomandă să se efectueze tratament folosind unul din următoarele insecticide :
1. DECIS EXPERT 100 EC – 75ml/ha);
2. LASER 240 SC – 0,05%;
3. FASTER 10 CE – 0,03 %.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv Arsura comuna a fasolei (Xanthomonas phaseoli), Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Rugina fasolei (Uromyces appendiculatus), se recomandă că soluția de stropit să se complexeze cu unul din următoarele fungicide :
1. CUPROFIX ULTRA – 1,8 kg/ha;
2. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,75% (7,5 kg/ha);
3. CURENOX 50 – 4 kg/ha;
4. DITHANE M – 45 – 0,2%.
Tratamentul se vă repeta după 8 – 10 zile.
Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultura de varză. Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenta Musculiței albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Păduchelui cenușiu (Brevicoryne brassicae), Ploșnița roșie a verzei (Eurydema ornata), se recomandă ca în imediata perioadă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. BENEVIA – 0,75 l/ha;
2. MOVENTO 100 SC – 0,750 l/ha;
3. MOSPILAN 20 SG (Krima 20 SC – a doua denumire comerciala) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
4. KARATE ZEON – 0,015% (0,09 l/ha);
5. LASER 240 SC – 0,03%;
6. FASTER 10 CE – 0,03%.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv pătarea alba, alternarioza, mana, făinarea, putregaiul, albumeala, recomandăm că în soluția de stropit să se adauge unul din fungicide:
1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
2. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha;
3. LUNA EXPERIENCE – 0,9 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%.
Pentru o mai bună aderenţă a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluția de stropit un adeziv.
Tratamentul se vă repeta la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanenta produsului folosit și de condițiile climatice.
Pentru combaterea melcilor prezenți în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăștiere la suprafața solului, pe rândul de plante, fară să se încorporeze:
AGROSAN B – 15 kg/ha sau
IRONMAX PRO – 7,0 kg/ha sau
SLIMAX – 7 kg/ha.
Atenție! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpățânilor sau inflorescenței în formare.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment