OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor foliare și ale tulpinii (făinare, rugini, septorioza, pătarea în ochi a tulpinii, fuzarioza, înnegrirea cerealelor) la culturile de cereale păioase (grâu, orz, ovăz, triticale).
Pentru prevenire și combatere, recomandam aplicarea a doua tratamente, folosind unul din produsele de protecție a plantelor: AMISTAR (MIRADOR 250 SC a doua denumire comerciala) – 0,75 – 1,0 l/ha); ORIUS 25 EW – 0,5 l/ha; EVOLUS – 1,0 l/ha; TOPSIN 70 WDG – 1 kg/ha; MIRAGE 45 EC – 1,0 l/ha; IMPACT 25 SC– 0,5 l/ha; ZAKEO XTRA – 0,75 l/ha; ZANTARA – 1,2 l/ha.
Pe parcelele unde se semnalează ploșniță cerealelor (Eurygaster sp.), PED-ul fiind de 5 adulți /m², și gândacul avazului (Oulema melanopa), PED-ul fiind de 10 adulți/m², în soluția de stropit se adaugă unul din insecticide: ALFAMETRIN 10 EC – 0,10 l/ha; DelCaps 050 CS – 0,1 l /ha; LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha; KAISO SORBIE 5 EG – 0,15 kg/ha; KARATE ZEON – 0,150 l/ha; FASTER 10 CE – 150 ml/ha;
Perioada optima de tratament:
Tratamentul I – se aplica în faza fenologica de al doilea nod format;
Tratamentul ÎI – se aplica în faza fenologica de înspicare.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment