OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la viţa de vie: mana (Plasmopara viticola), făinare (Uncinula necator), putregaiul negru (Guignardia bidweli), escorioza (Guignardia baccae), acarieni eriofizi și tetranichizi.
Pentru prevenire și combatere, recomandăm efectuarea unui tratament folosind unul din produsele sau amestecuri de mai jos:
1. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha;
2. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha;
3. KSAR VITIS – 0,3 – 0,4 kg/ha + ACROBAT MZ 69 WG – 2,2 kg/ha;
4. FLINT MAX 75 WG – 0,160 kg/ha + DITHANE M – 45 -0,20 %;
5. DELAN PRO – 3 – 4 l/ha + TOPAS 100 EC – 0,3 – 0,5 l/ha;
6. CURZATE F – 2,5 l/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha.
Pentru combaterea acarienilor eriofizi și tetranichizi (PED = 5 – 6 acarieni/frunza) se va folosi:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,8 – 1,0 l/ha sau
NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha.
Perioada optimă de tratament: lăstari 20 -25 cm – înainte de înflorit.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment