OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea Gărgăriței frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) la culturile de porumb și floarea soarelui. Atacul începe în faza de răsărire a plantelor și continuă până la formarea a 3-4 frunze. În prima fază, adulții rod frunzele, în cazul porumbului, și frunzele cotiledonate, în cazul florii soarelui. Frunzele sunt consumate până la nivelul solului. Când plantele au 3-4 frunze, atacul se produce sub forma unor rosături neregulate pe marginile frunzei.
Perioada optimă de tratament: în timpul răsăririi culturii.
Pe parcelele unde se semnalează peste 3% plante atacate sau 3 adulți/m², vă recomandăm să aplicați tratamente chimice, folosind unul din insecticide:
KARATE ZEON – 0,15 l/ha;
DELTAGRI ( FASTER DELTA ) – 0,3 l/ha;
MOSPILAN 20 SG ( KRIMA 20 SG ) – 0,100 kg/ ha.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/ norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniu lfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.
Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment