OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Buruienile, în funcție de gradul de infestare provoacă mari pagube culturilor de porumb, floarea soarelui, cartof, soia ducând chiar la compromiterea totală a recoltelor în cazul infestării cu costreiul din rizomi (Sorghum halepense). Pe lângă metodele preventive și agrotehnice, erbicidarea este cea mai importantă metodă de prevenire și combatere a buruienilor.
Aplicarea erbicidelor se poate face preemergent, înainte de răsărirea buruienilor pe un sol bine mărunțit și nivelat pentru a preveni îmburuienarea culturilor agricole sau postemergent, după răsărirea buruienilor când pot fi identificate tipul de buruieni existente în cultura pentru combaterea țintă a acestora.
Tratamentele se aplică dimineața sau seara târziu (înaine de ora 9,00 sau după ora 20,00).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergenta la cultura porumbului se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate); GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC – 4,0 – 5,0 l/ha preemergent sau 4,0 – 4,5 l/ha postemergent timpuriu: porumb 4 – 6 frunze, buruienile 2 – 4 frunze (pentru buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale rezistente la tratamente preemergente: cornuți, muștar, zârnă, teișor); DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate); ADENGO 465 SC/ KOLOSS 465 SC – 0,35 -0,40 l/ha (buruieni anuale); MERLIN DUO – 1,8 l/ha (buruieni anuale); CALLISTO 480 SC / MERISTO – 0,2 – 0,3 l/ha (buruieni anuale); PLEDGE 50 WP – 90 – 120 g/ha (buruieni dicotiledonate)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergență la cultura porumbului se recomandă unul din erbicide:
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC – 4,0 – 4,5 l/ha postemergent timpuriu: porumb 4 – 6 frunze, buruienile 2 – 4 frunze (pentru buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale rezistente la tratamente preemergente: cornuți, muștar, zârnă, teișor);
ADENGO 465 SC/ KOLOSS 465 SC – 0,30 – 0,35 l/ha (postemergent timpuriu, buruieni anuale);
MERLIN DUO – 1,8 l/ha (buruieni anuale – postemergent timpuriu);
CALLISTO 480 SC / MERISTO – 0,2 – 0,3 l/ha (postemergent timpuriu, buruieni anuale);
SDMA SUPER – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile la 2,4 D – stir, spanac sălbatic, traista ciobanului, pungulița, muștar sălbatic și mediu sensibile: volbura, palamidă, hrișcă, rocoina);
PRINCIPAL PLUS – 440 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene și buruieni dicotiledonate);
TITUS 25 DF / TAROT – 40 – 60 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din semințe și rizomi și unele dicotiledonate);
TITUS PLUS – 307 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene);
LAUDIS OD 66 – 2 – 2,25 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
EQUIP – 1,75 – 2,0 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate);
NICO 40 SC – 1,0 – 1,5 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv costreiul din rizomi);
TALISMAN – 1,0 – 1,5 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv costreiul din rizomi).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergență la cultura de floarea soarelui se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
FRONTIER FORTE – 0,8 – 1,4 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale, cu condiția să fie încorporat în sol în anii secetoși);
PLEDGE 50 WP – 90- 120 g/ha (buruieni dicotiledonate)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergență la cultura de floarea soarelui “hibrizi cu gena rezistentă la tribenuron – metil” se recomandă unul din erbicide:
EXPRESS 50 SG/ QUANTUM – 30g/ha (pentru hibrizi cu gena rezistență la tribenuron – metil – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
PLEDGE 50 WP – 80 g/ha (buruieni dicotiledonate) când floarea soarelui are 2-4 frunze, iar buruienile 50% răsărite
PULSAR 40/ LISTEGO – 1,2 l/ha (pentru hibrizi de floarea soarelui tip CLEARFIELD, buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate);
PANTERA 40 EC/ RANGO – 1,5 -1,75 l/ha ( costrei din rizomi).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergenta la cultura cartofului se recomanda unul din erbicide:
PLEDGE 50 WP – 90 – 120 g/ha (buruieni dicotiledonate);
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
ARCADE – 4,0 – 5,0 l/ha (buruieni mono și dicotiledonate anuale
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
FRONTIER FORTE – 0,8 – 1,4 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale , cu condiția să fie incorporat în sol în anii secetoși);
SENCOR LIQUID 600 SC – 0,9 l/ha (buruieni anuale mono și dicotiledonate)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergenta la cultura cartofului se recomanda unul din erbicide:
AGIL 100 EC – 1,0 -1,5 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene);
TITUS 25 DF / TAROT – 40 – 60 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din semințe și rizomi și unele dicotiledonate);
PANTERA 40 EC/ RANGO – 2 l/ha (costrei din rizomi, pir);
LEOPARD 5 EC – 1,5 – 2,0 l/ha (costrei din rizomi);
TARGA MAX – 0,6 – 1,0 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene);
SENCOR LIQUID 600 SC – 0,6 l/ha (buruieni anuale mono și dicotiledonate, la 2-3 frunze ale cartofului).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergență la cultura de soia se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
PLEDGE 50 WP – 90 g/ha (buruieni dicotiledonate);
FRONTIER FORTE – 0,8 – 1,4 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale, cu condiția să fie incorporat în sol în anii secetoși)
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
SENCOR LIQUID 600 SC – 0,35 l/ha (buruieni anuale mono și dicotiledonate)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergenta la cultura de soia se recomanda unul din erbicide:
AGIL 100 EC – 1,0 -1,5 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene);
PULSAR 40/LISTEGO – 0,75- 1,0 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate)
– utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul optim de aplicare, modul de acțiune, cantitatea de apă/ha, lista buruienilor combătute, compatibilitatea cu alte produse;
– înainte de aplicarea produselor echipamentele de aplicare se verifică și se reglează;
– operatorul se asigură că supapele cu duze de oprire a picăturii funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
– umplerea și curățarea echipamentului de stropit trebuie să se efectueze pe o platforma amenajata special pentru reținerea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și cursuri de apa, iar apa rezultata de la spălare să fie colectata în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
– zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apa;
– în timpul aplicării erbicidelor daca se observa scurgeri la echipamentul de stropit acesta se oprește și se reglează;
– capetele parcelei se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
– este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteză a vântului mai mare de 5 m/s pentru a evita fenomenul de drift care vă determina apariția fenomenului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
– este interzisa aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexa nr. ÎI din Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);
– la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, mănuși, cizme de cauciuc);
– se vor aplica panouri de avertizare care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratată;
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment