OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului Hylemia antiqua (musca cepei).
Musca cepei reprezintă unul dintre cei mai importanți dăunători ai culturilor de ceapă și usturoi. Pagubele cele mai mari sunt produse de larvele primei generații, procentul de atac putându-se ridica până la 40-50%. Larvele pătrund în frunze și în bulbi și se hrănesc cu țesuturile acestora. Plantele atacate prezintă frunzele veştejite, se îngălbenesc și se usucă.
Ca urmare, recomandăm efectuarea tratamentului 1, pentru G1 la culturile de ceapă și usturoi, folosind unul din produsele:
BENEVIA – 0,75 l/ha sau
MOSPILAN 20 SP – 0,025%, acestea având efect și asupra gărgăriței și gândacului cepei prezenți în cultură.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: la răsărirea plantelor – 2, 3 frunzulițe
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluția să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător. Tratamentul se va repeta după 10 zile.
Nu se va trata ceapa pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consuma plantele decât dupa14 zile.
Pentru aderenţă se va adăugă obligatoriu un adjuvant (BREAK THRU S 240 – 50 – 125 ml/ha)
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment