OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la cultura viţei de vie.
Pentru prevenirea atacului de făinare (Uncinula necator), recomandăm efectuarea unui tratament folosind unul din următoarele produse:
MICROTHIOL SPECIAL – 0,2 – 0,3% sau
THIOVIT JET 80 WG – 3,0 kg/ha sau
KUMULUS DF – 0,3% sau
SULPHUR 80 WG – 3,0 kg/ha.
Pe parcelele pe care există rezerva biologică de acarieni eriofizi (Eriophyes vitis) și tetranichizi (Tetranychus urticae) din anul anterior (PED – ul fiind de 5 acarieni/mugure sau 10% frunze atacate) în soluția de stropit se va adăuga un acaricid specific:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,0 l/ha sau
NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha;
ENVIDOR 240 SC – 0,4 l/ha
Perioada optimă de tratament: dezmugurit – lăstari de 5 – 10 cm.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai buna informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment