OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția buruienilor monocotiledo-nate și dicotiledonate anuale și perene, care pot cauza pierderi importante la culturile de cereale păioase (grâu, orz, orzoaică, triticale, ovăz).
Pentru prevenire și combatere se recomandă efectuarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-a realizat infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene.
Pentru efectuarea tratamentului folosiți unul din erbicide, în funcție de buruienile existente:
AMINO 600 SL – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile – ridiche sălbatica, talpa gâștei, ardeiul broaștei, traista ciobanului, pungulița, muștar sălbatic, palamidă);
SDMA SUPER – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate sensibile la 2,4 D – stir, spanac sălbatic, traista ciobanului, punguliță, muștar sălbatic, palamidă);
DICOPUR D – 1,0 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile la 2,4 D);
MUSTANG – 0,4 -0,6 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene);
RIVAL TOP 20 SG – 20-30 gr/ha (buruieni dicotiledonate anuale);
CERLIT SUPER– 0,54 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene);
TOMIGAN XL 102,5 SE – 0,8 – 1,5 l/ha (grau, orz – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
SEKATOR PROGRESS OD – 0,100 – 0,150 l/ha (grau, orz, orzoaica – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
GRANSTAR SUPER 50 SG – 40 gr/ha (grâu, orz, ovăz, secară, triticale)
ISOMEXX 20 WG- 30 gr/ha – (grâu, orz – buruieni dicotiledonate anuale și perene)
TRIMMER 50 WG – 20 -30 gr/ha (grau, orz, ovăz, secara, triticale – buruieni dicotiledonate anuale și perene)
AXIAL 050 EC – 0,9 l/ha (grâu, orz, orzoaică, secară, triticale – iarba vântului, odos);
AXIAL ONE – 0,75 l/ha (grâu, orz, orzoaică, secară, triticale – iarba vântului, odos și dicotiledonate anuale);
ATLANTIS FLEX – 0,2 – 0,33 l/ha (grâu, secară, triticale – iarba vântului, obsiga, odos și dicotiledonate anuale);
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: cultura să fie între fenofazele înfrățire – formarea primului internod – pentru erbicidele pe baza de acid 2,4 D (AMINO 600 SL, SDMA SUPER) și împăiere, iar buruienile să fie în faza de rozeta (2 – 4 frunze, maxim 10 cm.)
– utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul optim de aplicare, modul de acțiune, cantitatea de apa/ha, lista buruienilor combătute, compatibilitatea cu alte produse;
– înainte de aplicarea produselor echipamentele de aplicare se verifica și se reglează;
– operatorul se asigura că supapele cu duze de oprire a picăturii funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
– umplerea și curățarea echipamentului de stropit trebuie să se efectueze pe o platformă amenajată special pentru reținerea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și cursuri de apă, iar apa rezultată de la spălare să fie colectată în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
– zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apa;
– în timpul aplicării erbicidelor dacă se observă scurgeri la echipamentul de stropit acesta se oprește și se reglează;
– capetele parcelei se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
– este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteza a vântului mai mare de 5 m/s pentru a evita fenomenul de drift care va determina apariția fenomenului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
– este interzisă aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologica, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexa nr. ÎI din Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);
– la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, mănuși, cizme de cauciuc);
– se vor aplica panouri de avertizare care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratata;
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniulfitosanitar. html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment