OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile, au favorizat, apariția și dezvoltarea viespilor cu ferăstrău (Hoplocampa minuta şi Hoplocampa flava), viespea sâmburilor de prun (Eurythoma schreineri), insecte defoliatoare, afide și a bolilor de natură micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp. ), arsura bacteriană (Pseudomonas spp.) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru combaterea dăunătorilor la specia prun, în livezile în care exista 3 -4 % flori cu ponta recomandăm efectuarea a două tratamente.
Primul tratament chimic vă începe la soiurile cu înflorire timpurie, când 15% din flori și – au scuturat petalele și se continuă la soiurile cu înflorire târzie.
La efectuarea tratamentului recomandăm folosirea unui insecticid:
DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha sau
KARATE ZEON – 0,015% .
Având în vedere faptul că până la completa maturare larva viespilor cu ferăstrău migrează în doua – trei fructe, precum și pericolul pe care-l prezintă un alt dăunător al prunului – viespea sâmburilor este indicat să se revină cu un al 2-lea tratament la 6-8 zile de la primul tratament folosind:
FASTER 10 EC – 0,250 l/ha (0,025 %)
Pentru prevenirea și combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană (monilioze, ciuruiri, arsură bacteriană comună) recomandăm ca în soluția de stropit să se adauge una din combinațiile de fungicide:
1. SIGNUM – 0,05% + DITHANE M 45 – 0,2%;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + DITHANE M 45 – 0,2%;
3. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,075 % (0,75 l/ha) sau ORIUS 25 EW – 0,075 – 0,1% 0,75 – 1,0 l/ha) + CAPTAN 80 WDG – 2,0 kg/ha (0,2 %) sau MERPAN 80 WDG – 0,15%;
4. CHORUS 50 – 0,75 kg/ha ( 0,075 % ) + CAPTAN 80 WDG – 2,0 kg/ha (0,2%).
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se vă prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
La speciile de cireş şi vişin, se vor aplica două tratamente pentru prevenirea şi combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.
Primul tratament se efectuează când 15% din flori și-au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse:
1. SIGNUM – 0,05% + DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha;
2. LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha (0,05%)+ KARATE ZEON – 0,015%;
3. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha;
4. SWITCH 62,5 WG – 1,0 kg/ha + KARATE ZEON – 0,015%;
5. TELDOR 500 SC – 0,08% + DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha;
La speciile de piersic şi cais se vor aplica două tratamente pentru prevenirea şi combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.
Primul tratament se efectuează când 15% din flori și-au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse:
1. SCORE 250 EC – 0,02% + DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + KARATE ZEON 0,015%;
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai buna informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment