OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la cultura de măr, păr și gutui. Rapănul mărului produs de ciuperca Venturia inaequalis se manifestă pe frunze şi mai puţin pe ramuri, compromiţând parţial sau total recolta dacă nu se aplică la timp măsurile de combatere. Focul bacterian al rozaceelor, produs de bacteria Erwinia amylovora, este o boală extrem de păgubitoare, putând distruge întregul pom în câteva luni de la infecție.
Pentru prevenirea şi combaterea rapănului şi focului bacterian al rozaceelor, se recomandă a se efectua tratament, în faza fenologică de răsfirare a inflorescenţei şi înfoiere a corolei – până la înflorit.
Tratamentul contează şi pentru: făinare produsă de ciuperca Podosphaera leucotricha, omizi minătoare şi defoliatoare. Tratamentul este obligatoriu fiind considerat tratament cheie, deoarece prin el se protejează frunzişul şi bobocii florali, contra infecţiilor primare din timpul înfloritului.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor mai sus menţionaţi se vă aplica un tratament folosind un produs cupric, cu acțiune de contact:
– CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau CUPROFIX ULTRA 0,75 – 1,25 kg/ha sau BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF” – 0,5% (7,5 kg/ha) în amestec cu un produs pe baza de sulf:
– MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau THIOVIT JET 80 WG – 5,0 – 8,0 kg/ha sau KUMULUS DF – 0,3% sau SULPHUR 80 WG – 4,5 kg/ha sau unul din produsele cu acțiune sistemică:
1. CHORUS 50 – 0,75 kg/ha;
2. SCORE 250 EC – 0,02%;
3. ORIUS 25 EW – 0,05% (0,75 l/ha);
4. TOPSIN 70 WDG – 0,07%.
Pentru combaterea dăunătorilor în soluția de stropit se vă adaugă un insecticid:
KARATE ZEON – 0,015% sau
AFFIRM – 3-4 kg/ha
Perioada optimă de tratament: – până la înflorit.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se vă prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html). Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment