OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare

Ca urmare a condițiilor favorabile și a potențialului biologic de înmulțire deosebit, se constată o înmulțire a rozătoarelor (șoarecelui de câmp) de la an la an, aceste specii fiind active tot timpul anului. În această perioadă recomandăm la culturile agricole perene, plantații pomicole, pajiști naturale și culturi agricole de toamnă, tratament pentru combatarea acestora, pe parcelele unde densitatea dăunătorului este de 4-5 colonii (vetre de atac) pe ha. Mai multe orificii grupate, 10-15/m², formează o colonie, iar zona înconjurătoare de vegetație care a fost retezata pentru consum reprezintă vatra de atac.
Pentru combatere recomandăm folosirea produselor de protecție a plantelor:
BROMAKOL – 25-50 g momeli/galerie activa sau
ARVALIN – 5 bucăți/galerie.
În general lupta împotrivă rozătoarelor de câmp implică un complex de măsuri, atât chimice cât și agrotehnice, prin a căror aplicare se reduc pierderile de recoltă și scăderea densității dăunătorilor sub pragul economic de dăunare.
Măsurile agrotehnice au un caracter profilactic, se iau tot timpul anului indiferent de gradul de infestare cu rozătoare și au că scop rezolvarea următoarelor aspecte:
– blocarea căilor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau șanțuri în jurul culturilor;
– distrugerea prin prașile a galeriilor și cuiburilor de rozătoare că loc de adăpost și înmulțire;
– efectuarea la timp a recoltării evitând strângerea și depozitarea rezervelor de hrana a rozătoarelor;
– strângerea de pe câmp a baloților și a resturilor de paie și masa vegetală;
– executarea imediată a arăturilor de vară și toamnă până la adâncimea de 30-40 cm, distrugându-se astfel o mare parte a populației de rozătoare (adulți și pui).
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai buna informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/ norme-de-eco-condiți-onalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https: //aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment