OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și evoluția Gărgăriței tulpinilor de rapiță (Ceutorhinchus napi), care poate cauza pierderi importante la cultura de rapiță. Adultul are corpul de 3,6 – 4 mm lungime, de culoare neagră cenușie. Adulții hibernanţi rod perforații marginale în limbul foliar și vârful tulpinilor. Femelele depun ouăle în tulpină, acolo unde larvele provoacă daune importante, deoarece rod galerii în măduva tulpinilor, determinând deformarea și răsucirea acestora. Plantele atacate ramifică abundent, stagnează în creștere și nu formează silicve sau acestea sunt seci sau cu semințe de slabă calitate.
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentelor pe parcelele în care au apărut adulții, PED-ul (Pragul Economic de Dăunare) fiind de 1-2 adulți/planta folosind unul din produsele de protecție a plantelor:
KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau MAVRIK 2 F – 0,2 l/ha sau MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha sau INAZUMA – 0,15 – 0,2 kg/ha.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este la apariția în masă a adulților.
Pentru prevenirea și combaterea bolilor care atacă această cultură – putregai alb, putregai cenușiu, putregaiul negru, făinare, alternarioza, pe parcelele unde s-a depășit PED-ul: – putrgai alb – 3% plante atacate; – putregai cenușiu, putregai negru – 5 % plante atacate, făinare, alternarioza – 10 % plante cu pete pe frunze, în soluția de stropit se vă adăugă unul din produsele de protecția plantelor:
AMISTAR (MIRADOR 250 EC- a doua denumire comercială) – 0,75-1 l/ha sau ORIUS 25 EW – 1 l/ha sau MISTIC PRO (ARES PRO – a doua denumire comercială) – 1,250 l/ha sau ZAKEO XTRA ( MIRADOR XTRA – 0,75 l/ha.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor. Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html). Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment