OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsura bacteriană (seudomonas spp.) și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor – G1 (Laspeyresia funebrana) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru prevenire şi combatere la specia prun se vor efectua două tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 – 1,0 l/ha + CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
2. CORAGEN – 100 ml/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
3. CALYPSO 480 SC – 0,02% + SIGNUM – 0,05% + DITHANE M 45 – 0,2%;
4. LASER 240 SC – 0,6 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;
5. DECIS 25 WG – 0,03 %+ CHORUS – 0,75 kg/ha;
6. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,75 l/ha;
7. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + SCORE 250 EC – 0,02%.
Perioada optimă de tratament: 29.05.2020 – 02.06.2020.
Al doilea tratament se repetă la 8 – 9 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament (dar fără ploi), intervalul dintre cele două tratamente va fi mai aproape de 15 zile.
La speciile de piersic şi cais se vor efectua două tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, băşicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic şi cais, utilizând una din combinațiile de produse:
1. SCORE 250 EC – 0,02% + CALYPSO 480 SC – 0,02%;
2. SYLLIT 400 SC – 0,2% + DITHANE M 45 – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,02% ;
3. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + KARATE ZEON – 0,015% .
Perioada optimă de tratament: 29.05.2020 – 02.06.2020;
Al doilea tratament se repetă la 8 – 9 zile după primul.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment