OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului Hylemia antiqua (musca cepei).
Muscă cepei reprezintă unul dintre cei mai importanți dăunători ai culturilor de ceapă și usturoi. Pagubele cele mai mari sunt produse de larvele primei generații, procentul de atac putându-se ridică până la 40-50%. Larvele pătrund în frunze și în bulbi și se hrănesc cu țesuturile acestora. Plantele atacate prezintă frunzele veștejite, se îngălbenesc și se usucă.
Că urmare, recomandăm efectuarea tratamentului 1, pentru G1 la culturile de ceapă și usturoi, folosind unul din produsele :
BENEVIA – 0,75 l/ha sau
MOSPILAN 20 SP – 0,025%, acestea având efect și asupra gargaritei și gandacului cepei prezenți în cultură.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: la răsărirea plantelor
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluția să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător. Tratamentul se va repetă după 10 zile.
Nu se va trata ceapă pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consumă plantele decât dupa14 zile.
Pentru aderența se va adauga obligatoriu un adeziv (ARACET – 0,2 %)
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Alte articole

Leave a Comment