OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la cultura viței de vie.
Pentru prevenirea atacului de făinare (Uncinula necator), recomandăm efectuarea unui tratament folosind unul din următoarele produse:
MICROTHIOL SPECIAL – 0,2 – 0,3% sau
THIOVIT JET 80 WG – 3,0 kg/ha sau
KUMULUS DF – 0,3% sau
SULPHUR 80 WG – 3,0 kg/ha.
Pe parcelele pe care există rezervă biologică de acarieni eriofizi (Eriophyes vitis) și tetranichizi (Tetranychus urticae) din anul anterior în soluția de stropit se va adaugă un acaricid specific:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,0 l/ha sau
NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha ;
ENVIDOR 240 SC – 0,4 l/ha
Perioada optimă de tratament: dezmugurit – lăstari de 5 – 10 cm.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Şef birou,
Stana Marius

Alte articole

Leave a Comment