Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea ciupercilor din fam. Peronosporaceae, care induc boli la plante cunoscute sub numele de mane, precum și pentru apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot produce pierderi considerabile de recoltă sau chiar să compromită culturile de legume: cartof, tomate, vinete, ardei. Perioadele ploioase urmate de temperaturi mari și umiditate atmosferică mare sunt foarte favorabile atacului.
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni: mana solanaceelor (Phytophthora infestans), mana ardeiului (Phytophthora capsici) și pătarea brună a frunzelor (Alternaria porri), la culturile de cartof, tomate, vinete, ardei se recomandă că în această perioadă, să se efectueze un tratament chimic folosind unul din următoarele fungicide cu acțiune de contact, preventivă:
– VONDOZEB 75 DG – 2 -2,5 kg/ha sau
– POLYRAM DF – 1,8 kg/ha sau
– ALCUPRAL 50 PU – 4,0 – 5,0 kg/ha sau
– BRAVO 500 SC – 2,0 l/ha, sau una din combinațiile de produse cu acțiune sistemică, preventivă care controlează și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea);
– AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha sau
– ORTIVA OPTI – 2,0 – 2,5 l/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 1 kg/ha sau
– MELODY COMPACT 49 WG – 2 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– ALIETTE 80 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha sau
– RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP – 3,0 kg/ha + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 1
– CURZATE MANOX – 2,5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,8 l/ha
Pe parcelele unde plantele de ardei, tomate, vinete prezintă simptome de ofilire în soluţia de stropit se adaugă produsul Topsin 70 WDG – 0,05 – 0,1 % (0,5 l/plantă).
Tratamentul este obligatoriu la culturile din spații protejate (unde ciupercile de tip Fusarium, Verticillium sunt mai frecvente).
Tratamentul se repetă la 7 – 10 zile, în funcție de condițiile climatice și de tipul de acțiune al produsului (contact sau sistemic), folosind un produs cu substanță activă diferită față de cel de la tratamentul anterior.
Condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea tripsilor, afidelor și acarienilor la cultura de tomate, vinete, și ardei. La semnalarea atacului, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 8-10 zile, folosind una din cobinatiile de produse:
1. VERTIMEC 1,8 EC – 0,1% + ACTARA 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. ORTUS 5 SC – 0,1% ( 1l p.c./ha ) + MOSPILAN 20 SP – 0,025%;
3. MILBEKNOCK EC – 0,075% + LASER 240 SC – 0,05%;
4. NISSORUn 10 WP – 0,4 – 1,0 kg/ha + MATCH 050 EC – 0,2%;
5. INVERT 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha + MATCH 050 EC – 0,15%.
Produsele ACTARA și MATCH sunt omologate doar pentru spații protejate.
Pe parcelele unde se constată prezența adulților sau larvelor Gândacului din Colorado (5 – 10 larve /plantă sau un gândac la 4 – 5 tufe), tratamentul se complexează cu unul din insecticide:
1. CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha ;
2. LASER 240 SC – 0,1 l/ha ;
3. PROTEUS OD 110 – 0,4 l/ha ;
4. CORAGEN – 50,0 ml/ha ;
5. PYRINEX QUICK – 1,0 l/ha.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment