Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor: rapăn (Venturia inaequalis), făinare (Podosphaera leucotricha), monilioza (Monilinia spp.), focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) și a dăunătorilor: viespea merelor (Hoplocampa testudinea), molia pieliţei fructelor (Adoxophyes reticulana), omizi defoliatoare, afide care pot cauza pierderi importante în livezile de măr şi păr. Viespea merelor – acest dăunător în anii favorabili de înmulțire poate să producă pierderi de 20 – 60% la majoritatea soiurilor de măr. Molia pieliţei fructelor – acest dăunător este polifag, atacă un mare număr de specii de plante din flora spontană şi cultivată, dar preferă pomii fructiferi. Are două generaţii pe an. Iernează în stadiul de larvă, iar primăvara începe migrarea din locurile de iernare, pătrund în muguri cu care se hrănesc, trec pe frunze şi inflorescenţe apoi mai târziu atacă fructele, depreciind calitativ şi cantitativ recolta.
Pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor specifice recomandăm să se efectueze un tratament utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + CHORUS 75 WG – 0,02%;
2. CALYPSO 480 SC – 0,02% + SCORE 250 EC – 0,02%;
3. FASTAC 10 EC – – 0,015 % + ORIUS 25 EW – 0,05%
Pentru prevenirea şi protejarea de infecție a buchetelor florale cu focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) se va aplică un tratament cu: ALIETTE 80 WG – 0,3%. PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când 10 – 15 % din flori au început să – și scuture petalele şi se va încheia în 4-5 zile.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep.
Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației
Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment