Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Buruienile, în funcție de gradul de infestare provoacă mari pagube culturilor de porumb, floarea soarelui, cartof, soia ducând chiar la compromiterea totală a recoltelor în cazul infestării cu costreiul din rizomi (Sorghum halepense). Pe lângă metodele preventive și agrotehnice, erbicidarea este cea mai importantă metodă de prevenire și combatere a buruienilor. Aplicarea erbicidelor se poate face preemergent, înainte de răsărirea buruienilor pe un sol bine mărunțit și nivelat pentru a preveni îmburuienarea culturilor agricole sau postemergent, după răsărirea buruienilor când pot fi identificate tipul de buruieni existente în cultură pentru combaterea țintă a acestora.
Tratamentele se aplică dimineața sau seara târziu (înainte de ora 9,00 sau după ora 20,00).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergenta la cultura porumbului se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC – 4,0 – 5,0 l/ha preemergent sau 4,0 – 4,5 l/ha postemergent timpuriu: porumb 4 – 6 frunze, buruienile 2 – 4 frunze (pentru buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale rezistente la tratamente preemergente: cornuţi, muștar, zarna, teişor);
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha ( pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
ADENGO 465 SC/ KOLOSS 465 SC – 0,35 -0,40 l/ha (buruieni anuale );
CALLISTO 480 SC / MERISTO – 0,2 – 0,3 l/ha (buruieni anuale)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergentă la cultura porumbului se recomandă unul din erbicide:
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC – 4,0 – 4,5 l/ha postemergent timpuriu: porumb 4 – 6 frunze, buruienile 2 – 4 frunze (pentru buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale rezistente la tratamente preemergente: cornuţi, muștar, zarna, teişor);
ADENGO 465 SC/ KOLOSS 465 SC – 0,30 – 0,35 l/ha (postemergent timpuriu, buruieni anuale);
CALLISTO 480 SC / MERISTO – 0,2 – 0,3 l/ha (postemergent timpuriu, buruieni anuale);
SDMA SUPER – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile la 2,4 D – știr, spanac sălbatic, traista ciobanului, punguliță, muștar sălbatic și mediu sensibile: volbură, palamida, hrișcă, rocoina);
MUSTANG – 0,4 -0,6 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene);
BUCTRIL UNIVERSAL – 0,8 – 1,0 l/ha (grâu – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
CERLIT – 1,0 l/ha aplicat singur (buruieni dicotiledonate perene -volbură, cupa vacii);
TOMIGAN 250 EC– 0,5 – 0,6 l/ha aplicat asociat cu 2,4 D; 0,8 l/ha aplicat singur (grâu – buruieni dicotiledonate anuale și perene -volbură);
PRINCIPAL – 90 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele buruieni dicotiledonate);
PRINCIPAL PLUS – 440 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene și buruienu dicotiledonate);
TITUS 25 DF / TAROT – 40 – 60 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din semințe și rizomi și unele dicotiledonate);
MISTRAL 4 SC – 1 – 1,5 l/ha (costreiul din rizomi).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergentă la cultura de floarea soarelui se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
FRONTIER FORȚE – 0,8 – 1,4 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale, cu condiția să fie încorporat în sol în anii secetoși)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergentă la cultura de floarea soarelui “hibrizi cu gena rezistentă la tribenuron – metil” se recomandă unul din erbicide:
EXPRESS 50 SG/ QUANTUM – 30g/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene);
PULSAR 40/ LISTEGO – 1,2 l/ha (pentru hibrizi de floarea soarelui tip CLEARFIELD, buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate);
PANTERA 40 EC/ RANGO – 1,5 -1,75 l/ha (costrei din rizomi).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergentă la cultura cartofului se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
ARCADE – 4,0 – 5,0 l/ha (buruieni mono și dicotiledonate anuale
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
FRONTIER FORȚE – 0,8 – 1,4 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale , cu condiția să fie încorporat în sol în anii secetoși);
SENCOR LIQUID 600 SC – 0,9 l/ha (buruieni anuale mono și dicotiledonate)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergentă la cultura cartofului se recomandă unul din erbicide:
TITUS 25 DF / TAROT – 40 – 60 g/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din semințe și rizomi și unele dicotiledonate );
PANTERA 40 EC/ RANGO – 2 l/ha (costrei din rizomi, pir);
LEOPARD 5 EC – 1,5 – 2,0 l/ha (costrei din rizomi);
SENCOR LIQUID 600 SC 0,6 l/ha (buruieni anuale mono și dicotiledonate, la 2-3 frunze ale cartofului).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergentă la cultura de soia se recomandă unul din erbicide:
STOMP AQUA – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
FRONTIER FORȚE – 0,8 – 1,4 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale, cu condiția să fie încorporat în sol în anii secetoși)
DUAL GOLD 960 EC / TENDER – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
SENCOR LIQUID 600 SC – 0,35 l/ha (buruieni anuale mono și dicotiledonate)
Pentru efectuarea tratamentului în postemergentă la cultura de soia se recomandă unul din erbicide:
BASAGRAN FORȚE – 2,0 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale);
PULSAR 40/ LISTEGO – 0,75- 1,0 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate)
– utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul optim de aplicare, modul de acțiune, cantitatea de apă/ha, lista buruienilor combătute, compatibilitatea cu alte produse;
– înainte de aplicarea produselor echipamentele de aplicare se verifică și se reglează;
– operatorul se asigura că supapele cu duze de oprire a picăturii funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
– umplerea și curățarea echipamentului de stropit trebuie să se efectueze pe o platforma amenajată special pentru reținerea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și cursuri de apă, iar apă rezultată de la spălare să fie colectată în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
– zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apă;
– în timpul aplicării erbicidelor dacă se observă scurgeri la echipamentul de stropit acesta se oprește și se reglează;
– capetele parcelei se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
– este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteză a vântului mai mare de 5 m/s pentru a evita fenomenul de drift care va determina apariția fenomenului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
– este interzisă aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexă nr. ÎI din
Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);
– la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, mănuși, cizme de cauciuc );
– se vor aplică panouri de avertizare care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratată;
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment