Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene, care pot cauza pierderi importante la culturile de cereale păioase (grâu,orz, orzoaică, triticale, ovăz).
Pentru prevenire și combatere se recomandă efectuarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-a realizat infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene.
Pentru efectuarea tratamentului folosiți unul din erbicide, în funcție de buruienile existente: SDMA SUPER – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate sensibile la 2,4 D – știr, spanac sălbatic, traistă ciobanului, punguliță, muștar sălbatic, pălămida);
RIVAL SUPER STAR 75 GD – 15-20 g/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene);
MUSTANG – 0,4 -0,6 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale și perene);
BUCTRIL UNIVERSAL – 1,0l/ha (grâu – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
CERLIT – 0,4 l/ha aplicat asociat cu 2,4 D; 0,8l/ha aplicat singur (grâu,ovăz – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
TOMIGAN 250 EC– 0,4 l/ha aplicat asociat cu 2,4 D; 0,8 l/ha aplicat singur (grâu – buruieni dicotiledonate anuale și perene);
SEKATOR PROGRESS OD – 0,100 – 0,150 l/ha ( grâu, orz, orzoaică – buruieni dicotiledonate anuale și perene );
AXIAL 050 EC – 0,9 l/ha (grâu, orzoaică – iarbă vântului, odos);
AXIAL ONE – 1,0 l/ha (grâu, orzoaică – ATLANTIS FLEX – 0,2 – 0,33 l/ha (grâu, triticale – iarbă vântului, obsigă, odos și dicotiledonate anuale).
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: cultură să fie între fenofazele înfrățire și impaiere, iar buruienile să fie în faza de rozetă (2 – 4 frunze, maxim 10 cm.)
– utilizarea erbicidelor se face numai în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului, respectiv momentul optim de aplicare, modul de acțiune, cantitatea de apă/ha, lista buruienilor combătute, compatibilitatea cu alte produse;
– înainte de aplicarea produselor echipamentele de aplicare se verifică și se reglează;
– operatorul se asigura că supapele cu duze de oprire a picăturii funcționează corect și echipamentul nu are scurgeri;
– umplerea și curățarea echipamentului de stropit trebuie să se efectueze pe o platforma amenajată special pentru reținerea scurgerilor accidentale astfel încât acestea să nu ajungă în canale și cursuri de apă, iar apă rezultată de la spălare să fie colectată în bazine speciale pentru tratament sau epurare;
– zonele în care se efectuează umplerea echipamentului de stropit trebuie să fie situate la depărtare de surse de apă;
– în timpul aplicării erbicidelor dacă se observă scurgeri la echipamentul de stropit acesta se oprește și se reglează;
– capetele parcelei se vor stropi la sfârșit pentru a evita trecerea utilajelor pe terenul stropit;
– este interzisă aplicarea erbicidelor la o viteză a vântului mai mare de 5 m/s pentru a evita fenomenul de drift care va determina apariția fenomenului de fitotoxicitate la culturile învecinate;
– este interzisă aplicarea în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexă nr. ÎI din Legea nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);
– la aplicarea erbicidelor operatorii vor purta obligatoriu echipament de protecție (combinezon, mănuși, cizme de cauciuc);
– se vor aplică panouri de avertizare care să interzică accesul oamenilor și al animalelor în zona tratată;
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep.
Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment