Cum vor putea obține tinerii fermieri sălăjeni 50.000 de euro pentru demararea unei afaceri în agricultură

Una dintre cele mai appreciate linii de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) a fost, în ultimii ani, măsura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri, ca urmare a ajutorului financiar maxim de 40.000 sau 50.000 de euro acordat tinerilor pentru demararea unor afaceri agricole, apreciază avocatnet.ro.

Conform calendarului orientativ pentru lansarea măsurilor agricole, recent publicat, proiectele ar putea fi depuse începând din această lună, iar bugetul disponibil este de 11 milioane de euro.

Recent, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat calendarul orientativ al măsurilor de finanțare a investițiilor agricole și rurale. Printre acestea se regăsește și submăsura 6.1 ce vizează acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru instalarea tinerilor fermieri la conducerea unor exploatații agricole.

Având în federe faptul că în cadrul sesiunilor anterioare ale acestei măsuri au fost selectate multe proiecte, bugetul este consumat, astfel că aceasta poate fi ultima șansă pentru ca tinerii fermieri să obțină sprijin nerambursabil pentru instalarea la conducerea unei exploatații agricole.

 

Ajutorul se acordă doar celor care nu au împlinit încă 41 de ani

Conform ghidului solicitantului, această linie de finanțare sprijină tinerii fermieri ce nu au împlinit, la data depunerii cererii de finanțare, vârsta de 41 de ani.

Suplimentar, solicitanții acestui sprijin financiar trebuie să mai îndeplinească alte două condiții de eligibilitate: trebuie să dețină competențele și calificările profesionale adecvate proiectului propus spre finanțare; trebuie să se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Pentru a putea solicita ajutorul financiar nerambursabil acordat, tinerii fermieri trebuie să fie persoane fizice autorizate (PFA), titulari ai unor întreprinderi individuale (ÎI) sau asociați majoritari sau asociați unici ai unor societăți cu răspundere limitată (SRL).

 

Ajutorul financiar nerambursabil ajunge la 50.000 de euro

Conform calendarului orientativ, AFIR va lansa în luna iulie 2018 sesiunea din acest an pentru finanțarea tinerilor fermieri, bugetul disponibil fiind de 11 milioane de euro.

Prin intermediul submăsurii 6.1 din cadrul PNDR, tinerii fermieri pot obține un ajutor financiar calculat în funcție de dimensiunea exploatației agricole, astfel: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 și 50.000 SO (standard output în engleză sau valoarea producției standard în română); 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.

Acești bani se vor acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel: 75 la sută din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare; 25 la sută din cuantumul sprijinului se va acorda doar după implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

În cazul în care planul de afaceri nu este complet implementat, tranșa a doua nu va fi plătită, iar AFIR va solicita returnarea banilor aferenți primei tranșe.

 

Nouă pași pentru obținerea ajutorului financiar

Prin intermediul acestei măsuri de finanțare, tinerii fermieri pot primi până la 50.000 de euro pentru dezvoltarea unei afaceri agricole, însă doar după parcurgerea mai multor etape: tânărul fermier trebuie să își înregistreze activitatea economică la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) ca PFA, ÎI sau SRL și să își autorizeze pentru prima dată un cod CAEN agricol; tânărul fermier demarează activitatea agricolă, achiziționează utilaje și echipamente, înființează culturile agricole și desfășoară activitățile administrative pregătitoare proiectului (înscrierea în cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură); pregătirea planului de afaceri, a cererii de finanțare și a celorlalte documente justificative solicitate prin intermediul ghidului solicitantului;

tânărul fermier are la dispoziție doi ani de zile dim momentul autorizării codului CAEN de agricultură pentru depunerea cererii de finanțare; în cazul în care proiectul se aprobă, tânărul fermier va încasa prima tranșă în momentul semnării contractului de finanțare;

Într-un termen de cel mult trei ani (sau cinci ani, în cazul exploatațiilor pomicole), tânărul fermier trebuie să implementeze planul de afaceri în forma în care a fost aprobat de către finanțator; tranșa a doua va fi plătită doar dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În caz contrar, tranșa finală nu se achită, iar finanțatorul va solicita decontarea primei tranșe; instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri; solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

 

Documentația necesară

După înregistrarea activității agricole la ORC, tinerii fermieri trebuie să înceapă pregătirea proiectului, iar acest lucru presupune întocmirea următoarelor documente: planul de afaceri; cererea de finanțare; documentele justificative care demonstrează corectitudinea datelor prezentate în planul de afaceri.

Cererea de finanțare, dar și celelalte documente necesare, trebuie completate în format electronic, în limba română.

Prin intermediul planului de afaceri, fermierii își asumă, pe lângă celelalte condiții din planul de afaceri, și faptul că vor comercializa un procent de cel puțin 20 la sută din valoarea primei tranșe de plată. Pentru a demonstra acest criteriu, se va însuma valoarea tuturor facturilor emise între semnarea Contractului de finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată.

Leave a Comment