Cum putem proteja livada de meri şi peri

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: VENTURIA INAEQUALIS (rapănul mărului), VENTURIA PIRINA (rapănul părului), PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare) și dăunători: LASPEYRESIA POMONELLA (Gen. I, viermele merelor și perelor).
VENTURIA INAEQUALIS (pătarea cafenie a frunzelor, fructelor de măr și rapanul merilor) – pe frunze și lăstari apar pete de culoare brună-măslinie, catifelate pe care se formează organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele puternic atacate se usucă și cad. Pe fructe apar pete asemănătoare celor de pe frunze, cu timpul capătă un aspect răpănos. Fructul rămâne deformat cu crăpături la suprafață.
PODOSPHAERA LEUCOTRICA (fainarea mărului) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistență în solzii mugurilor. Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere făinoasa de culoare albă-gălbuie, formată din organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.
LASPEYRESIA POMONELLA (Gen. I, viermele merelor și perelor) – daunatorul în marea majoritate a regiunilor prezintă 2 generații anuale. Iernează în stadiul de larvă complet dezvoltată, într-un ccocon mătăsos, în crăpăturile scoarței, pe sub frunzele căzute. Primăvară, în funcție de condițiile climatice, larvele se transformă în pupe, durata acestui stadiu fiind în medie de 20-30 de zile, în funcție de temperatura.Zborul adulților este crepuscular sau nocturn și are loc pe vreme liniștită și caldă. După 5-6 zile de la apariție are loc împerecherea. Ouăle sunt depuse izolat sau în grupe mici pe ramuri, frunze sau fructe. Incubatia durează în medie 6-13 zile. După apariție larvele neonate se deplasează 24-48 de ore către fructe, apoi pătrund în acestea, cel mai frecvent prin regiunea caliciului și a pedunculului. După ce pătrunde în fruct, roade o galerie către lojile semințelor și se hrănește cu acestea. Fructul atacat se oprește din creștere și cade, dar înainte de a cădea larvă îl poate părăși pătrunzând în altul. Perioada larvară durează 20-30 de zile, timp în care poate atacă 4-6 fructe.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de măr și par, în livezile unde s-au realizat următoarele condiții: depunerea pontei.
Tr.1:
1. AFFIRM OPTI – 2,0 kg/ha + SERCADIS – 0,25-0,3 l/ha sau
2. DELEGATE– 0,3 kg/ha + ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha sau
3. CORAGEN – 150 ml/ha + LUNA CARE 71,6 WG – 3 kg/ha sau
4. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + MACCANI – 2,5 kg/ha sau
5. DELTAGRI – 0,375 – 0,4 l/ha + REVYONA – 1,3 l/10.000 m² supraf. foliara tratată sau
6. DECIS 25 WG – 0,045 kg/ha + DAGONIS – 0,72 – 1,2 l/ha sau
7. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha sau
8. LASER 240 SC – 0,9 l/ha + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha;
În livezile unde G.A. (gradul de atac) al paduchelui verde este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea unui produs:
TEPPEKI ( AFINTO ) – 0,15 kg/ha sau
MAVRIK 2F – 0,75 l/ha sau
MOSPILAN 20 SG – 0,3 kg/ha sau
KARATE ZEON – 0,225 l/ha
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
T2: se repetă la 8 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea), tratamentul se repetă la 9 – 14 zile.
Măsuri alternative de combatere: utilizarea capcanelor feromonale.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor), ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului. Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “Cum putem proteja livada de meri şi peri”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: VENTURIA INAEQUALIS (rapănul mărului), VENTURIA PIRINA (rapănul părului), PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare) și dăunători: LASPEYRESIA POMONELLA (Gen. I, viermele merelor și perelor). VENTURIA INAEQUALIS (pătarea cafenie a frunzelor, fructelor de măr și rapanul merilor) – pe frunze și lăstari apar pete de culoare brună-măslinie, catifelate pe care se formează organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele puternic atacate se usucă și cad. Pe fructe apar pete asemănătoare celor de pe frunze, cu timpul capătă un aspect răpănos. Fructul rămâne deformat cu crăpături la suprafață. PODOSPHAERA LEUCOTRICA… Citeste mai mult […]

Leave a Comment