Ajutor financiar pentru crescătorii de vite

Crescătorii de animale pot depune până în 9 august cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de coronavirus. Schema de ajutor de stat în sectorul bovin se aplică pe întreg teritoriul României în acest an. Beneficiari ai acestor ajutoare financiare sunt persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație. Aceștia trebuie să fie fermieri/crescătorii care dețin bovine (taurine și bubaline). Agenția precizează că cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la APIA sau transmise prin fax, poștă sau ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis. În situația în care beneficiarii dețin mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la Centrul APIA județean pe teritoriul căreia se află ferma/expoatația.

 Ce sume sunt alocate

APIA anunță că plafonul total alocat acestui sprijin este de 225.537.713 de lei, repartizat astfel: 182.708.014 de lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021; 42.829.698 de lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021. ”APIA calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182.708.014 de lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698 de lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă. Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro”, subliniază reprezentanții instituției.

 

 

 

Leave a Comment