Actele pentru renta viageră agricolă trebuie refăcute

Fermierii care beneficiază de renta viageră agricolă trebuie să se prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în perioada 1 martie – 31 august 2016, personal ori prin mandatar/curator/tutore, pentru obţinerea vizei pe anul în curs.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale şi să depună carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la comisia de expertiză medicală (în cazul pensionaţilor pe caz de boală), procură notarială – dacă se prezintă un mandatar, contractul de arendare şi extras de cont.
Potrivit reprezentanților APIA Sălaj, în cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Solicitanţii vor prezenta la oricare centru judeţean al APIA documentele şi în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica şi copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.
Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorat, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Alte articole

Leave a Comment