Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor la culturile de ceapă şi usturoi.
Pentru combaterea infecţiilor produse de agentul patogen Perenospora destructor ( mâna ) şi pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor produse de agenţii patogeni Botrytis şi Sclerotinia ( putregaiul cenuşiu şi putregaiul alb ), se recomandă că în imediată perioada, să se aplice un tratament folosind una din variantele de reţete:
1. Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha;
2. Dithane M – 45 – 0,2%;
3. Merpan 50 WP – 0,2%;
4. Aliette 80 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) + Rovral 500 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha );
5. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Teldor 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha);
6. Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha + Topsin 70 WDG – 0,07% sau alte produse omologate cu efect similar.
Pentru combaterea dăunătorului Hylemia antiqua, G2, (Muscă cepei), care poate produce pagube considerabile ( plantele distruse pot să depăşească 80%), se recomandă aplicarea a două tratamente, folosind unul din produsele : NOVADIM PROGRESS – 0,2% sau MOSPILAN 20 SP – 0,025%.
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluţia să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător.
Nu se va trata ceapă pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consumă plantele decât după 14-21 zile ( în cazul Mospilanului 14 zile, iar în cazul Novadim Progress 21 zile).
În funcţie de remanentă produselor şi de evoluţia factorilor climatici, tratamentul se repetă după 7 – 10 zile, prin alternanţa produselor sistemice cu cele de contact sau în amestec. În cazul produselor de contact, se repetă după 7 zile şi după 10- zile în cazul aplicării celor sistemice .
Pentru o bună aderenţa a produselor pe frunze este bine să se folosească obligatoriu un adeziv (ARACET – 0,2%).

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea agenţilor patogeni : Mâna ( Pseudoperonospora cubensis) , Alternarioza ( Alternaria cucumerina ), Pătarea unghiulară ( Pseudomonas lachrymans ), alte boli micotice, la culturile de castraveţi cultivaţi în câmp sau spaţii protejate.
Pentru prevenirea şi combaterea acestora, se recomandă aplicarea în imediată perioada a unui tratament fitosanitar, folosind una din variantele de reţete :
1. Aliette 80 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) + Rovral 500 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha ) ;
2. Melody Compact 49 WG – 0,2% ( 2,0 kg/ha ) + Teldor 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha) ;
3. Manoxin C 50 PU – 0,4% ( 4,0 kg/ha ) + Rovral 500 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha ) ;
4. Dithane M – 45 – 0,2% ;
5. Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha ;
6. Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% ( 7,5 kg/ha ) ;
7. Funguran OH 50 WP – 3,2 kg/ha ( 0,4% ).
Tratamentul se aplică după recoltare şi se repetă după 7 – 10 zile, în funcţie de evoluţia factorilor climatici şi de remanentă produselor folosite.
La semnalarea atacului de tripsi, afide şi acarieni, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 10 zile, folosind una din variantele de reţete :
1. Vertimec 1,8 EC – 0,1% + Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Ortus 5 SC – 0,1% ( 1l p.c./ha ) + Mospilan 20 SP – 0,025% ;
3. Milbeknock EC – 0,075% + Laser 240 SC – 0,05% sau alte produse omologate cu efect similar.
La cultură de fasole câmp şi spaţii protejate, condiţiile climatice au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea afidelor şi tripsului. Pe parcelele unde se semnalează prezenţa acestora, în această perioada, se recomandă să se efectueze tratament folosind unul din următoarele insecticide :
1. Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Laser 240 SC – 0,05% ;
3. Karate Zeon – 0,2 l/ha în 600 l apă.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv Arsură comună a fasolei (Xanthomonas phaseoli), Antracnoză fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Rugină fasolei ( romyces appendiculatus ), se recomandă că soluţia de stropit să se complexeze cu unul din următoarele fungicide :
1. Alcupral 50 PU – 0,25% ;
2. Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% ( 7,5 kg/ha ) ;
3. Funguran OU 50 WP – 0,25%
4. Dithane M – 45 – 0,2%.
Tratamentul se va repetă după 8 – 10 zile.
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultură de varză de toamna. Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenţa Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buhă verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenuşiu (Brevicoryne brassicae), Plosnita roşie a verzei (Eurydema ornată), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă că în imediată perioada să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide :
1. Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha ;
2. Movento 100 SC – 0,750 l/ha ;
3. Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha) (600 l soluţie/ha);
4. Mospilan 20 SG ( Krima 20 SC – a două denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
5. Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliară ;
6. Karate Zeon – 0,015% ( 0,09 l/ha ) ;
7. Affirm – 1,5 kg/ha ;
8. Laser 240 SC – 0,03%.
Pentru o mai bună aderenţa a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluţia de stropit că adeziv aracetul – 0,2%.
Tratamentul se va repetă la interval de 7 – 10 zile în funcţie de remanentă produsului folosit şi de condiţiile climatice.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea fizică şi chimică a produselor de protecţie a plantelor.
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
ATENŢIE ! Pentru consumul legumelor , se va respectă timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depăşeşte 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4-5 m/s şi insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Iştoan Aurel

Alte articole

Leave a Comment