30 aprilie – termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte contribuabililor persoane juridice, fără scop patrimonial, că termenul de depunere al situaţiilor financiare anuale este marţi, 30 aprilie 2013. Potrivit sursei amintite, persoanele juridice, fără scop patrimonial, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale în 31 decembrie, în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor 1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. Situaţiile financiare, în 31 decembrie 2012, se depun la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic, sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Situaţiile financiare anuale cuprind: bilanţul şi contul rezultatului exerciţiului.
Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP care este pus la dispoziţia persoanelor juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Alte articole

Leave a Comment