Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea dăunătorului Anthonomus pomorum (Gărgărița florilor) care poate cauza pierderi importante la culturile de măr și păr.
Produse recomandate pentru tratamentul chimic: Calypso 480 SC – 0,02% sau Poleci 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%).
Tratamentul se asociază cu cel pentru combaterea făinării și pentru reducerea rezervei unor boli: rapăn, boli de scoarță, focul bacterian al rozaceelor, folosind un produs pe baza de sulf:
– Microthiol Special – 0,3% sau Thiovit JET 80 WG – 5,0 – 8,0 kg/ha sau Kumulus DF
– 0,3% în amestec cu un produs cupric:
– Funguran OH 50 WP – 0,2% – 0,3% sau Cuproxat Flowable – 0,35% ( Kupferol – a două denumire comercială ) sau Cuprofix Ultra – 0,75 – 1,25 kg/ha sau Bouillie Bordelaise WDG – 7,5 kg/ha sau Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5% ( 7,5 kg/ha ).
Perioada optimă de tratament: 15.03 – 20.03.2019;
Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriti (bracteele sunt distanțate și la vârf se vede ușor culoarea verde –argintiu) și se vor încheia în următoarele 6 zile. Tratamentul se va repeta pe parcelele unde intervine o ploaie înainte ca pomii să se zvânte (în mai puțin de ½ ora).
Perioada efectuării tratamentului se prelungește cu numărul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scăzute, 1-5°C, lapoviță, zăpadă, etc.)
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor. În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației
Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp. Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Alte articole

One Thought to “Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. Dada Dica

    Da mere, cand mancam si noi? Nu fito sanitare….

Leave a Comment