Zeci de persoane nu vor mai primi ajutoare bănești și masă gratuită din partea Primăriei Zalău

Un Proiect de hotărâre privind repartizarea orelor de muncă stabilite pentru beneficiarii de ajutor social din Zalău, va fi supus votului consilierilor locali în ședința de joi, 25 ianuarie, din cadrul primăriei Zalău. Conform planului de acțiuni și lucrări destinate beneficiarilor de ajutor social și ai serviciului de acordare a mesei gratuite la Cantina de ajutor social, pe parcursul lunilor acestui an, se vor desfășura în municipiu o serie de lucrări în folosul comunității.

Astfel, în perioada de primăvară, cuprinsă între lunile martie și mai, beneficiarii ajutoarelor și meselor gratuite vor efectua activități de igienizare a spațiilor verzi din municipiu, a locurilor de joacă, a cimitirului, curățarea rigolelor, golirea zilnică a coșurilor de gunoi, menținerea curățeniei în piețe, intrările și ieșirile din municipiu, activități de vopsit console precum și curățarea indicatoarelor de circulație. În aceeași perioadă, beneficiarii acestor tipuri de ajutoare vor mai efectua lucrări de întreținere și igienizare a pădurilor aparținând Ocolului Silvic „Stejarul” Zalău dar și în interiorul Centrului de Urgență și în sediul Cantinei sociale.

În perioada cuprinsă între lunile iunie și august, se vor efectua lucrări de îngrijire a spațiilor verzi, săpat, plivit, întreținerea gardului viu, a rondourilor de flori, igienizarea zonelor verzi din centru și din cartiere, curățirea spațiilor de joacă, a parcurilor precum și alte activități de curățenie în cadrul Adăpostului de noapte și al cantinei. Cei vizați vor mai oferi sprijin în manipularea și depozitarea alimentelor primite prin Uniunea Europeană. Perioada de toamnă, cuprinsă între lunile septembrie și noiembrie, vor aduce în sarcina celor care beneficiază de ajutoare, lucrări specifice anotimpului, precum măturatul aleilor, degajarea spațiilor verzi, a parcurilor și locurilor de joacă de frunze și crengi, lucrări necesare serviciului de circulație.

Pentru perioada de iarnă, decembrie 2018 – februarie 2019, municipalitatea  a pregătit o listă de activități specifice anotimpului rece, cum ar fi curățarea spațiului pietonal, înlăturarea gheții și a zăpezii de pe trotuare, alei, parcuri, precum și activitățile obișnuite legate de întreținerea curățeniei în municipiu.

Primăria Municipiului Zalău ne-a comunicat faptul că, în luna ianuarie, numărul total de beneficiari (de ajutor social și de masă la Cantina de ajutor social) care trebuie să  presteze muncă în folosul comunității este de 50 de persoane.

În luna decembrie 2017, dintr-un un număr total de 67 de beneficiari (de ajutor social și de masă la Cantina de ajutor social) care trebuiau să presteze muncă în folosul comunității, 15 persoane (beneficiari de masa la cantină) au refuzat să muncească, în consecință li s-a sistat dreptul de a mai beneficia de masă caldă la cantină. Alte 11 persoane (beneficiari de ajutor social) au refuzat munca în folosul comunității, plata ajutorului social fiind suspendată pe o perioada de trei luni.

 

 

 

Leave a Comment