Zălăuanii au dat năvală din prima zi la achitarea impozitelor

Contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, îşi pot achita începând de luni, 18 ianuarie impozitele datorate municipalităţii. Plata amenzilor, a taxelor pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi a taxelor de înscriere auto, s-a putut efectua încă din prima zi de lucru a acestui an. Potrivit noului Cod Fiscal, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, persoanele fizice, care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, au obligaţia să depună declaraţii până în data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. În ceea ce priveşte persoanele juridice, acestea au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până în data de 31 martie 2016 inclusiv. Persoanele fizice şi juridice, care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până în data de 31 martie 2016. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până în data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până în data de 31 martie 2016. În evidenţele Serviciului Impozite şi Taxe Locale sunt 35.995 poziţii de rol – contribuabili persoane fizice şi 2.357 poziţii de rol – contribuabili persoane juridice.

Alte articole

Leave a Comment