Vineri, 20 decembrie – termenul limitã pentru depunerea a șapte declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj reamintește contribuabililor cã data de 20 decembrie 2019 este termenul limitã de depunere a urmãtoarelor documente:
– formularul 100 „Declarație privind obligațiile de platã la bugetul de stat”;
– formularul 112 „Declarație privind obligația de platã a contribuției sociale, impozitului pe venit și evidența nominalã a persoanelor asigurate”;
– formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obținute de persoane fizice care desfãșoarã activitate în România și de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”;
– formularul 300 „Decont de taxã pe valoarea adãugatã”;
– formularul 301 „Decont special de taxã pe valoarea adãugatã”;
– formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adãugatã”;
– formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adãugatã colectatã datoratã de cãtre persoanele impozabile al cãror cod de înregistrare în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
„Calendarul obligațiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informații detaliate privind toate termenele limitã de declarare a obligațiilor fiscale pentru luna decembrie 2019, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare.
Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligațiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm .

M. S.

Alte articole

Leave a Comment