Vacanțe pe vouchere: pentru unii vis, pentru alții realitate

Salariații din instituțiile și autoritățile publice vor beneficia, în 2018, de vouchere de vacanţă. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfârșitul anului trecut au fost aduse modificări la Norme, prin HG nr. 940/2017, norme care vor intra în vigoare la 26 ianuarie 2018.

Voucherele de vacanţă sunt limitate la 1.450 lei, ca o singură indemnizaţie de vacanţă si se acordă “salariaților din instituțiile și autoritățile publice”, şi nu “personalului contractual și funcționarilor publici”. Dreptul la voucherul de vacanţă se extinde şi proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.

În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază. Beneficiarii voucherelor de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, exclusiv pentru achitarea pachetului de servicii contractat. Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.

 

 

Leave a Comment