Uniunea Barourilor a decis lista tarifelor minime pentru avocaţi

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a hotărât ca toţi avocaţii să îşi taxeze clienţii în funcţie de o lista cu onorariile minimale ale breslei. Spre exemplu, pentru o cerere de divorţ, dacă nu sunt implicaţi minori, oamenii vor plăti avocatului cel puţin 960 de lei, pentru una cu minori, 1.680 de lei, iar pentru o oră de asistenţă juridică minim 120 de lei.
În cazul unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, tariful a fost stabilit la 600 de lei, iar în cazul unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă, la 480 de lei.

În materie penală, consultaţie juridică iniţiala va fi tarifată cu 240 de lei, formularea constituirii de parte civilă, cu doi la sută din valoarea pretinsă, dar nu mai puţin de 840 de lei, în timp ce pentru participarea la efectuarea actelor de urmărire penală, avocatul va percepe minin 120 lei/convocare.
Onorariile minimale stabilite sunt aplicabile doar contractelor de asistenţă juridică încheiate cu persoane fizice. Persoanelor juridice, societăţile fără personalitate juridică sau persoanele fizice autorizate vor plătii mai mult cu 50 la sută.

Onorariile aferente activitățiilor prestate pentru clienţii minori, bătrâni ori pentru persoane cu handicap prevăd reduceri de până la 50 la sută. Dacă avocatul constată că perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justiţie al clienţilor, poate oferi o reducere de cel mult 30 la sută din onorariile minimale, în condiţiile în care decanul baroului aprobă un referat întocmit de avocat. Plata onorariilor minimale nu poate fi eşalonată pe o perioadă mai mare de un, atunci când o asemenea eşalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale.
Hotărârea a fost adoptată de UNBR şi va intră în vigoare la sfârșitul lunii septembrie.

Leave a Comment