Un post de director la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, scos la concurs

Administraţia Naţională  Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa organizează concurs: un post de director la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Sălaj, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. Potrivit anunţului de concurs, activitatea se va desfășura la SGA Sălaj situat în strada Corneliu Coposu nr. 91. Persoanele interesate  trebuie să aibă: studii superioare de lungă durată; calificăre în domeniul construcții hidrotehnice, hidroenergetică, energetică, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri, specializări similare în domeniul tehnic; experiență – vechime în specialitatea studiilor de opt ani, din care vechime de minimum cinci ani în domeniul gospodăririi apelor şi cunoştinţe operare PC: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Power Point), Internet Explorer, Outlook; elaborarea și susținerea unui ”Plan de Management al SGA Sălaj” (Strategic pentru îmbunătățirea activității de gospodărire a apelor). Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 24 septembrie ora 15. Concursul va consta în trei probe: scrisă- 2 octombrie, 8 octombrie – proba practică – susținere plan de management, respectiv 14 octombrie – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi  curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, telefon 0264.433.028, interior 112, Serviciul Resurse Umane sau la sediul S.G.A. Sălaj tel/fax 0260.612.350, persoană de contact – Andeea Gherasim.

5 Thoughts to “Un post de director la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, scos la concurs”

 1. Roza

  Pe un astfel de post cel mai indicat este un inginer instalator cu experienta . PUNCT!!

  1. Anonim

   Dorel (exemplu)!!

 2. Anonim

  PSD-isti vor sa se puna pe functii pana acum au stat interimari ca sa indeplineasca conditiile de participare la concurs,sa stiti cum e Dancila asa sunt toti,nu va mirati

 3. Anonim

  perioada nedeterminata,pana se termina acest program de guvernare a lui Dancila care este depasit din punct de vedere moral si tehnic

 4. Anonim

  Postul îți permite să încasezi trei salarii: director Apele Române, director asociatie de vănatori, director ocol silvic. Şi de la toate să primeşti spor de muncă grea.

Leave a Comment